Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Asystent społeczny osoby z niepełnosprawnością

Reklama
Nabór od 15.04.2019 do 09.05.2019 15:00
Urząd Miasta Gdyni - Gdyńskie Centrum Zdrowia
Łączny budżet 40 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 40 tys. PLN
Niepełnosprawni
Prezydent Miasta Gdyni ogłosił otwarty konkurs ofert w celu przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego: „Asystent społeczny osoby z niepełnosprawnością”
 1. Działania mają obejmować: zapewnienie wybranym, pełnoletnim mieszkańcom Gdyni, z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym, warunków do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, aktywnym spędzaniu wolnego czasu i innych formach aktywności zaproponowanych przez osobę z niepełnosprawnością.
  1.1. Na realizację zadania objętego ogłoszonym konkursem przeznaczono kwotę 40.000 zł brutto.
  1.2 . Warunki i zasady korzystania ze wsparcia asystenta społecznego.
  a. przez pojęcie „asystent społeczny” rozumie się osobę posiadającą przygotowanie teoretyczne i praktyczne (w tym realizowane w ramach wolontariatu) we wsparciu osób z niepełnosprawnością,
  b. do korzystania ze wsparcia asystenta społecznego uprawnione będą pełnoletnie osoby
  z niepełnosprawnością zameldowane w Gdyni, posiadające umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, mające trudność w przemieszczaniu się niezależnie od przyczyny,
  c. koszty związane z wykonywaniem usługi asystenta (np.: bilety do muzeów, teatrów, kina, koszty przejazdów związanych z wyjściami) będzie ponosić osoba korzystająca z usługi,
  d. usługa może być świadczona na terenie Gdyni, Sopotu, Gdańska, Wejherowa, Rumi, Redy,
  e. możliwe jest zaangażowanie asystenta poza wyznaczonym obszarem tylko podczas realizacji zadań na rzecz organizacji pozarządowej, w której osoba z niepełnosprawnością jest wolontariuszem,
  f. usługa realizowana będzie od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8:00 do 22:00.

 2. Termin składania ofert za pośrednictwem systemu www.witkac.pl ustala się do 9 maja 2019 r. do godz. 15.00. Potwierdzenie złożenia oferty (wygenerowane automatycznie po prawidłowym złożeniu oferty) wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Gdyńskim Centrum Zdrowia, ul. Władysława IV 43 w terminie do 10 maja 2019 r. do godz. 15.00.

 3. Realizacja zadania: od 1 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

 4. Dotacja nie może być udzielona na już realizowane zadanie, które jest dofinansowane z Budżetu Miasta lub funduszy celowych na podstawie odrębnych przepisów, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów, działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, udzielenie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym, działalność polityczną lub religijną.

Reklama