Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Upowszechniania turystyki i krajoznawstwa poprzez realizację Festiwalu Drwęcy w Toruniu - II tura

Reklama
Nabór od 12.04.2019 do 02.05.2019 23:59
Urząd Miasta Torunia - Wydział Promocji i Turystyki
Łączny budżet 45 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 45 tys. PLN
Prezydent Torunia ogłosił otwarty konkurs ofert ma realizację zadania gminy w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa.

Cel zadania:

Powierzenie realizacji zadania gminy w roku 2019 w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa poprzez realizację Festiwalu Drwęcy.

Zadanie polega na organizacji w terminie od 1 maja do 30 sierpnia 2019 r. w Toruniu wydarzenia turystycznego w formie 2-dniowego festiwalu (8-9 czerwca 2019 r.), zwanego dalej „Festiwalem”, uwzględniającego naturalne, kulturowe i turystyczne walory Drwęcy.

Termin realizacji zadania może ulec zmianie ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne.

W ramach realizacji Festiwalu ogłaszający wymaga przeprowadzenia niekomercyjnych przedsięwzięć w następującej formie:

DZIEŃ PIERWSZY

 1. Organizacja spływu kajakowego z przewodnikami (3 grupy po 30 osób - max. 90 uczestników) trasa Lubicz- Kaszczorek;
 2. Organizacja „Spływu na byle czym” na trasie „Punkt Postojowy dla kajakarzy Białe Góry” - Punkt Postojowy dla Kajakarzy Wygoda”dla max. 40 uczestników, w tym:
  1. zapewnienie ratowników wodnych oraz kapoków dla wszystkich uczestników będących na wodzie,
  2. ubezpieczenie imprezy,
  3. obsługa konferansjera oraz oprawa muzyczna na starcie w Punkcie Postojowym dla Kajakarzy „Białe Góry”,
  4. organizacja odcinka testowego dla zawodników,
  5. ustalenie kryteriów wyboru zwycięzców oraz dokonanie otwartej rekrutacji komisji, która dokona oceny pojazdów uczestniczących w imprezie,
  6. zapewnieniem nagród pieniężnych ( I miejsce 2000 zł, II miejsce 1000 zł, III miejsce 500 zł);
 3. Występ teatru VASKA ze spektaklem „Z nurtem Wisły”;
 4. Bezpłatny posiłek dla gości imprezy serwowany z min. 2 foodtracków – minimum 200 porcji wraz z udostępnieniem ław i stół dla min. 30 osób, wraz z zadaszeniem;
 5. Zapewnienie min. 2 stoisk edukacyjnych przez min. 3 godz. na których prezentowane będą między innymi tradycje Kaszczorka;
 6. Występ artystyczny min. jednego zespołu muzycznego z lokalnych instytucji kultury na scenie, trwający min. 2 godz.,
 7. Zapewnienie opieki ratownika medycznego przez cały dzień;

DZIEŃ DRUGI

 1. Organizacja nieodpłatnego Rajdu rowerowego wzdłuż Drwęcy wraz z przewodnikiem (w programie m.in. : Białe Góry, Kunort, niedokończony przekop Drwęcy, miejsce gdzie zostanie zbudowana Wieża Widokowa na skarpie Drwęcy, cegielnia w Antoniewie, okopy i rów przeciwczołgowy z czasów II Wojny Światowej);
 2. Występ artystyczny min. jednego zespołu muzycznego z lokalnych instytucji kultury na scenie, trwający min. 2 godz.,
 3. Nieodpłatne zwiedzanie Muzeum Etnograficznego – filia w Kaszczorku do 50 osób;

Ponadto:

 1. Przygotowania i prowadzenia fanpage w mediach społecznościowych;
 2. Posiadania ubezpieczenie OC dla imprez niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia;
 3. Zapewnienie 3 przenośnych toalet w Punkcie Postojowym dla kajakarzy " Wygoda" przez cały dzień tj. 08.06.2019 r.;
 4. Zapewnienie porządku i wywozu śmieci z "Punktu Postojowego dla kajakarzy Wygoda".

Festiwal powinien mieć spójny, autorski charakter uwzględniający udział różnych grup mieszkańców oraz elementy edukacji dla dzieci i młodzieży.

Zadanie powinno mieć charakter otwarty i nieodpłatny dla uczestników.

Oferent wykonujący zadanie jest zobowiązany do promocji przedsięwzięcia (np. plakaty, zapowiedzi w mediach, promocja na stronie internetowej oferenta, w mediach społecznościowych).

W przypadku wyboru oferty, realizacja zadania nastąpi w trybie powierzenia wykonania zadania.

Reklama