Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/
Reklama
Nabór od 12.04.2019 do 06.05.2019 12:00
Urząd Miejski Wrocławia - Biuro Sportu i Rekreacji
Łączny budżet 35 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 35 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Prezydent Miasta Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Piłka nocna.

Zadanie polegać ma na organizacji i przeprowadzeniu wieczornych zajęć z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym przy udziale wykwalifikowanej kadry;

Piłka Nocna ma odbywać się w godzinach wieczornych między 19:00 a 22:00 na wrocławskich obiektach sportowych własnych lub wynajętych odpowiednio przygotowanym do danej dyscypliny sportowej;

Piłka Nocna ma być prowadzona i nadzorowana przez jedną organizację pozarządową.

Reklama