Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Znamy terminy składania koncepcji projektów i wniosków w tegorocznym naborze w Programie LIFE

Reklama
Nabór od 12.04.2019 do 12.09.2019 23:59
Komisja Europejska
Łączny budżet nieznany
Do 60% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Komisja Europejska ogłosiła terminy składania koncepcji projektów i wniosków w Programie LIFE. 4 kwietnia uruchomiony został e-Proposal. Już możecie Państwo rozpocząć pracę nad koncepcjami (concept note) oraz wnioskami projektowymi we wszystkich obszarach Programu.

W naborze 2019 w ramach podprogramu działań na rzecz środowiska procedura naboru jest dwuetapowa. Pierwszym etapem będzie złożenie koncepcji projektu (concept note) o objętości około 10 stron. Wnioskodawcy, których projekty zostaną pozytywnie zaopiniowane przez ekspertów KE, przejdą do drugiego etapu i ich autorzy będą mogli przedstawić kompletny wniosek, bazując równocześnie na uwagach, które otrzymali od Programu LIFE.

W przypadku podprogramu działań na rzecz klimatu procedura składania wniosków jest jednoetapowa. Wnioskodawcy będą składać od razu pełne wnioski.

Podprogram działań na rzecz środowiska:

  • Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami – ostateczny termin złożenia koncepcji projektu: 17 czerwca 2019 r.
  • Przyrody i różnorodności biologiczna – ostateczny termin złożenia koncepcji projektu: 19 czerwca 2019 r.
  • Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska – ostateczny termin złożenia koncepcji projektu: 19 czerwca 2019 r.
  • Projekty zintegrowane w ramach podprogramu Środowisko - termin przesłania koncepcji projektu: 5 września 2019 r.
  • Projekty pomocy technicznej w ramach podprogramu działań na rzecz środowiska - termin składania: 8 czerwca 2019 r.

Podprogram działań na rzecz klimatu:

  • Łagodzenie skutków zmian klimatu - termin składania pełnego wniosku: 12 września 2019 r.
  • Dostosowywanie się do skutków zmian klimatu - termin składania pełnego wniosku: 12 września 2019 r.
  • Zarządzanie i informacja w zakresie klimatu - termin składania pełnego wniosku: 12 września 2019 r.
  • Projekty zintegrowane w ramach podprogramu działań na rzecz klimatu - termin przesłania koncepcji projektu: 5 września 2019 r.
  • Projekty pomocy technicznej w ramach podprogramu działań na rzecz klimatu - termin składania: 8 czerwca 2019 r.

Pakiety aplikacyjne, czyli zestawy dokumentów niezbędnych do złożenia aplikacji do Programu LIFE w naborze 2019 są do pobrania ze strony Komisji Europejskiej, po kliknięciu w poszczególne nazwy obszarów priorytetowych: https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals#inline-nav-1

Równocześnie zapraszamy na Dzień Informacyjny LIFE, który odbędzie się 17 kwietnia 2019 r. w Warszawie oraz na szkolenia i warsztaty dotyczące przygotowania wniosków LIFE. Informacja i programy sesji dostępne są w Aktualnościach: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/aktualnosci/art,327,zapraszamy-na-dzien-informacyjny-life-2019-w-dniu-17-kwietnia-w-warszawie.html

Harmonogram szkoleń i warsztatów:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/aktualnosci/art,329,life-2019-kalendarium-szkolen-i-konferencji.html

Przypominamy również, że KPK Programu LIFE prowadzi indywidualne konsultacje dotyczące planowanych projektów LIFE. Konsultacje mogą być prowadzone drogą telefoniczną, za pomocą poczty elektronicznej (life@nfosigw.gov.pl ) lub jako spotkania odbywające się w siedzibie NFOŚiGW.

Reklama