Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Rozwój potencjału zachodniopomorskiego harcerstwa

Reklama
Nabór od 11.04.2019 do 02.05.2019 23:59
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 100 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego: „Rozwój potencjału zachodniopomorskiego harcerstwa".

Cel zadania:

Zwiększenie potencjału wojewódzkiej organizacji harcerskiej poprzez zakup sprzętu obozowego.

Rezultaty zadania:

Podstawowym zastosowaniem sprzętu będzie organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu bezpieczeństwa publicznego i obronności. Drugorzędnym zastosowaniem sprzętu będzie zapewnienie mobilnej bazy logistycznej o znacznym stopniu autonomii, do zastosowania w sytuacjach kryzysowych o charakterze wielkoskalowym, na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.

Baza logistyczna ma:

  • zapewniać miejsca noclegowe dla minimum 200 osób,

  • zapewniać możliwość organizacji poczekalni, stołówki lub Sali odpraw (w tym – niezbędne umeblowanie), chronionych przed wpływem warunków pogodowych,

  • zapewniać możliwość zorganizowania punktów informacyjnych dla poszkodowanych, punktów pierwszej pomocy, punktów kierowania (w tym – niezbędne umeblowanie) etc. chronionych przed wpływem warunków pogodowych, w ilości nie mniejszej, niż 8 punktów.

  • posiadać własne źródło energii elektrycznej (dla potrzeb oświetlenia, łączności, systemów teleinformatycznych, aparatury medycznej).

  • posiadać możliwość przygotowania przygodnego terenu do potrzeb rozstawienia bazy logistycznej.

Baza logistyczna ma być łatwa w transporcie i możliwa do szybkiego rozstawienia w przygodnym terenie, bez użycia specjalistycznego sprzętu i przez nieprzeszkolony lub minimalnie przeszkolony personel. Wszelkie narzędzia niezbędne do rozstawienia bazy logistycznej muszą wchodzić w skład zestawu.

Składanie ofert

Wszystkie oferty na konkurs, składane są do Urzędu w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora Witkac.pl

Każda oferta złożona w generatorze otrzymuje swój numer indentyfikacyjny tzw. sumę kontrolną, zgodną z wersją elektroniczną.

Aby złożyć ofertę do Urzędu należy:

  • zalogować się na stronie www.witkac.pl,
  • napisać ofertę, a następnie przekazać ją przez generator wraz z wymaganymi załącznikami,
  • załączyć do oferty załącznik nr 1 – „potwierdzenie złożenia oferty”, które wymaga podpisu zgodnie ze sposobem reprezentacji w zakresie oświadczenia woli oraz jest przedkładane w formie załącznika do oferty w postaci skanu (złożenie podpisanego potwierdzenia jest traktowane jako złożenie oferty).

Oferty złożone bez potwierdzenia nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Oferty na konkurs należy złożyć w generatorze do dnia 2 maja 2019 r. (zachowując co najmniej 21 dni na składanie ofert)*.

Przez złożenie oferty do Urzędu należy rozumieć złożenie oferty w generatorze wraz z podpisanym potwierdzeniem jej złożenia zgodnie z załącznikiem nr 1.

Załączniki do oferty składane są wyłącznie w generatorze w formie skanu.

Możliwe jest złożenie oferty w generatorze w siedzibie Urzędu. W takim przypadku, należy uprzednio zgłosić taką potrzebę do osoby udzielającej informacji o konkursie.

Reklama