Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).
Reklama
Nabór od 11.04.2019 do 30.04.2019 15:00
Urząd Miasta Łodzi - Biuro ds. Partycypacji Społecznej
Łączny budżet 300 tys. PLN
Do 40% dofinansowania
Dotacje do 50 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Prezydent Miasta Łodzi ogłosiła otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Łodzi, realizowanych przez organizacje w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Miasta Łodzi, w części dot. tzw. „wkładów własnych”.

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, które miasto Łódź ma zamiar przeznaczyć na realizację tego zadania, a także termin realizacji zadania.

  1. W 2019 roku na wsparcie realizacji zadań pochodzących spoza budżetu Miasta Łodzi, zaplanowano kwotę 300 000 zł (trzysta tysięcy złotych).
  2. Termin realizacji zadań: marzec 2019 r. – grudzień 2019 r.
  3. Wydatki w ramach realizacji zadania będą kwalifikowane od daty ogłoszenia wyników.
  4. Wkład własny dotyczyć może zadania, które finansowane jest ze źródeł pozabudżetowych, drogą otwartego naboru.
  5. Dofinansowanie może zostać przyznane jedynie na zadanie mieszczące się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem zadań, o których mowa w pkt 21, 24, 28 i 30.
Reklama