Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Program RITA - Przemiany w regionie: Granty wyjazdowe

Reklama
Nabór od 30.03.2019 do 28.02.2021 23:59
Fundacja Edukacja dla Demokracji - Program RITA - Przemiany w regionie
Łączny budżet 105 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 200 do 10 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Celem ścieżki finansowej jest umożliwienie wyjazdu przedstawicieli polskich organizacji pozarządowych współpracujących z partnerami z krajów, które obejmuje program RITA - Przemiany w regionie, tj.: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Ukraina, Uzbekistan, Tadżykistan.

Wyjazdy mogą służyć niżej wymienionym celom:

1. osobista konsultacja wniosku projektowego przed jego złożeniem; wzmocnienie współpracy z nowo poznaną organizacją partnerską bądź też z organizacją/instytucją, z którą wnioskodawca wcześniej współpracował;

2. wizyta mająca na celu podtrzymanie i/ lub rozwój efektów zrealizowanego wcześniej w ramach programu RITA projektu lub ewaluację tego projektu;

3. uczestnictwo w ważnym wydarzeniu (konferencja, seminarium itp.), które jest częścią większego przedsięwzięcia i którego rezultatem będzie wzmocnienie organizacji bądź jakaś inna wartość dla szerszego grona odbiorców. Tematyka wydarzeń powinna być spójna z ogólnymi celami programu RITA.

Pokrycie przyznanych środków nastąpi na zasadzie refundacji poniesionych wydatków, udokumentowanych odpowiednimi rachunkami i fakturami oraz przedstawionego razem z rozliczeniem kosztów sprawozdania z wyjazdu.

Reklama