Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Program RITA - Przemiany w regionie: Granty wyjazdowe

Reklama
Nabór od 30.03.2019 do 28.02.2021 23:59
Fundacja Edukacja dla Demokracji - Program RITA - Przemiany w regionie
Łączny budżet 105 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 200 do 10 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Celem ścieżki finansowej jest umożliwienie wyjazdu przedstawicieli polskich organizacji pozarządowych współpracujących z partnerami z krajów, które obejmuje program RITA - Przemiany w regionie, tj.: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Ukraina, Uzbekistan, Tadżykistan.

Wyjazdy mogą służyć niżej wymienionym celom:

1. osobista konsultacja wniosku projektowego przed jego złożeniem; wzmocnienie współpracy z nowo poznaną organizacją partnerską bądź też z organizacją/instytucją, z którą wnioskodawca wcześniej współpracował;

2. wizyta mająca na celu podtrzymanie i/ lub rozwój efektów zrealizowanego wcześniej w ramach programu RITA projektu lub ewaluację tego projektu;

3. uczestnictwo w ważnym wydarzeniu (konferencja, seminarium itp.), które jest częścią większego przedsięwzięcia i którego rezultatem będzie wzmocnienie organizacji bądź jakaś inna wartość dla szerszego grona odbiorców. Tematyka wydarzeń powinna być spójna z ogólnymi celami programu RITA.

Pokrycie przyznanych środków nastąpi na zasadzie refundacji poniesionych wydatków, udokumentowanych odpowiednimi rachunkami i fakturami oraz przedstawionego razem z rozliczeniem kosztów sprawozdania z wyjazdu.

Reklama