Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - Punkt bezpłatnej pomocy architektonicznej

Reklama
Nabór od 02.04.2019 do 10.06.2019 15:00
Miasto Poznań - Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
Łączny budżet 40 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 40 tys. PLN
Prezydent Miasta Poznania ogłosił otwarty konkurs ofert nr 58/2019 na powierzenie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2019 roku.

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu – organizacji pozarządowej lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450 z późn. zm.) prowadzącym działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, zwanej dalej Operatorem, który prowadzić będzie Punkt bezpłatnej pomocy architektonicznej w miejscu wskazanym przez Urząd Miasta Poznania tj. Punkcie informacyjnym przy ul. Święty Marcin 57. Użytkowanie lokalu przez Operatora jest bezpłatne - nie wiąże się z obowiązkiem ponoszenia kosztów eksploatacyjnych.

Działanie skierowane jest do określonej terytorialnie grupy docelowej – mieszkańców Śródmieścia (Starego Miasta, Jeżyc, Św. Łazarz, Wildy oraz Śródki) oraz przedsiębiorców prowadzących działalność przy ul. św. Marcin i Gwarnej.

Urząd Miasta Poznania w ramach funkcjonowania lokalu przy ul. Święty Marcin 57 zapewnia sprzęt komputerowy (jedno stanowisko), drukarkę A3 ze skanerem oraz materiałami eksploatacyjnymi i serwisem, artykuły biurowe oraz podstawowe produkty spożywcze takie jak kawa, herbata, woda

Realizacja zadania powinna uwzględniać poniższe działania:

  • prowadzenie bezpłatnego punktu pomocy architektonicznej w wymiarze min. 25 dyżurów po min. 3 godziny, czynnego raz w tygodniu. Na dyżurach prowadzone będzie indywidualne doradztwo w zakresie procedur architektoniczno-budowlanych oraz przygotowywanie opracowań grafiki szyldu dla przedsiębiorców, szkiców ogródków gastronomicznych dla potrzeb wniosku do ZDM oraz innych np. koncepcji zagospodarowania podwórka dla wspólnot mieszkaniowych dla potrzeb programu Przyjazne Podwórko,
  • zapewnienia na dyżurach odpowiedniej kadry, w tym min. jednej osoby posiadającej uprawnienia do projektowania oraz będącej członkiem Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej,
  • działania prowadzące do szerzenia ogólnej wiedzy z zakresu architektury, budownictwa, architektury krajobrazu, urbanistyki itd. oraz wiedzy o procesie budowlanym np. poprzez serię wykładów, ulotki, broszury czy publikacje w serwisach społecznościowych,
  • zapewnienie odpowiedniego oprogramowania, umożlwiającego realizację zadania (oprogramowanie graficzne, do projektowania),
  • promocję przedsięwzięcia poprzez dedykowaną witrynę internetową, fanpage na portalach społecznościowych, e-mail marketing, lokalne media, Rady Osiedli itp.

Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych w umowie, która zostanie sporządzona w formie pisemnej.

Reklama