Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Upowszechniania turystyki i krajoznawstwa poprzez realizację Festiwalu Wisły w Toruniu

Reklama
Nabór od 02.04.2019 do 30.04.2019 23:59
Urząd Miasta Torunia - Wydział Promocji i Turystyki
Łączny budżet 200 tys. PLN
Do 70% dofinansowania
Dotacje do 200 tys. PLN
Prezydent Miasta Torunia ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w roku 2019 w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa poprzez realizację Festiwalu Wisły w Toruniu.

Wsparcie realizacji zadania gminy w roku 2019 w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa poprzez realizację Festiwalu Wisły w Toruniu.

Rodzaj i formy realizacji zadania

 1. Zadanie polega na organizacji w terminie od 1 lipca do 30 września 2019 r. na Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu wydarzenia turystycznego w formie trwającego minimum 2 dni festiwalu (14-15 sierpnia 2019 r.), zwanego dalej „Festiwalem”, uwzględniającego naturalne, kulturowe i turystyczne walory Wisły i jej znaczenia dla historii i dalszego rozwoju Torunia.
 2. W ramach realizacji Festiwalu ogłaszający wymaga realizacji niekomercyjnych przedsięwzięć mających na celu prezentowanie i informowanie o bogatym dziedzictwie miasta Torunia w związku z położeniem na wiślanym szlaku żeglugowym oraz jego związków z Hanzą w następującej formie:
 • Zlotu tradycyjnych statków i łodzi z całej Europy, obejmującego udział co najmniej 40 śródlądowych jednostek pływających, w tym:.

 • minimum 10 dużych typu drakkar, koga, berlinka, szkuta, dubas,

 • minimum 10 średnich typu : bat, ćwierć szkuta, galar itp. .

 • minimum 20 małych typu lejtak, nieszawka, dłubanka

 • Zlotu, regat lub innych form udziału co najmniej 20 jednostek pływających przy współpracy ze stowarzyszeniami żeglarskimi oraz klubami sportów wodnych ;

 • Realizacji programu wydarzeń dla publiczności trwającego minimum 8 godzin każdego dnia trwania Festiwalu, w ramach którego odbędą się minimum raz dziennie parady tradycyjnych jednostek pływających uczestniczących w festiwalu na Wiśle wzdłuż Bulwaru Filadelfijskiego

 • Realizacji minimum 80 nieodpłatnych rejsów po Wiśle dla publiczności (min. 800 osób) przy wykorzystaniu jednostek tradycyjnych oraz nieodpłatnego zwiedzania jednostek zacumowanych przy nadbrzeżu Bulwaru Filadelfijskiego dla publiczności;

 • Wystawienia minimum 10 stoisk edukacyjnych prezentujących dawne rzemiosła, zawody oraz kuchnię i dziedzictwo kulinarne Torunia i regionu otwarte co najmniej 8 godzin każdego dnia trwania festiwalu;

 • Realizacji jarmarku - strefy stoisk handlowych oferujących w szczególności produkty rękodzielnicze i regionalne z udziałem co najmniej 25 wystawców;

 • Realizacji podczas trwania Festiwalu minimum 5 nieodpłatnych wydarzeń artystycznych dla publiczności, w tym koncertów inscenizacji historycznych, spektakli teatralnych, z których każdy będzie trwał co najmniej 70 minut na scenie plenerowej na Bulwarze Filadelfijskim lub scenie na barce zacumowanej przy Bulwarze Filadelfijskim;

 • Realizacji wieczornego plenerowego widowiska podczas jednego z dni trwania Festiwalu w formie koncertu – spektaklu wykorzystującego jednostki pływające oraz efekty muzyczne i świetlne.

Zadanie powinno mieć charakter otwarty i nieodpłatny dla uczestników, a także mieć charakter wydarzenia ogólnopolskiego z udziałem wykonawców z Polski i z Europy.

Dopuszcza się możliwość realizacji Festiwalu w ramach wydarzenia o charakterze regionalnym jednak ogłaszający wymaga, że przedstawiona oferta będzie zawierała dokładny program oraz kalkulację przewidywanych kosztów dotyczące realizacji wydarzenia w Toruniu.

Oferent wykonujący zadanie jest zobowiązany do promocji przedsięwzięcia (np. plakaty, zapowiedzi w mediach, promocja na stronie internetowej oferenta, w mediach społecznościowych).

W przypadku wyboru oferty, realizacja zadania nastąpi w trybie wspierania wykonania zadania.

Reklama