Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Realizacja zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Reklama
Nabór od 01.04.2019 do 19.04.2019 23:59
Miasto Poznań - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 30 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 30 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Prezydent Miasta Poznania ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2019.

Nazwa zadania publicznego: Organizacja warsztatów edukacyjno-kulturalnych dla dzieci i młodzieży w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych w formie opiekuńczej na terenie Rady Osiedla Piątkowo.

Cel zadania:

Celem zadania jest zapewnienie wsparcia rodzinom w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zorganizowanie opieki i wychowania nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym, w tym z rodzin dysfunkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem środowisk zaniedbanych emocjonalnie i wychowawczo.

Rezultaty zadania:

Powyższy cel należy zrealizować w szczególności poprzez osiągnięcie następujących rezultatów:

1. Objęcie opieką i wychowaniem dzieci z terenu Miasta Poznania w ramach działania placówki wsparcia dziennego;

2. Zorganizowanie minimum raz w tygodniu warsztatów edukacyjno-kulturalnych dla dzieci z terenu Miasta Poznania w wymiarze nie mniejszym niż 4 godziny tygodniowo.

Reklama