Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Znamy już wyniki konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2019

Reklama
Nabór od 01.04.2019 do 23.01.2019 09:00
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Łączny budżet 60 mln PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 20 tys. do 300 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego opublikowało listy rankingowe dla poszczególnych priorytetów. W tegorocznej edycji FIO złożono 3276 ofert.

O dofinansowanie można było ubiegać się w ramach 3 priorytetów:

II. Aktywne Społeczeństwo
III. Aktywni Obywatele
IV. Silne Organizacje Pozarządowe.

Do dofinansowania rekomendowanych zostało 218 ofert:, 141 w priorytecie II, 52 w priorytecie III oraz 25 w priorytecie IV.

Punktacja dla każdego Priorytetu została ustalona oddzielnie, wobec czego dolna granica punktowa jest inna na każdej liście. Przypominamy, że zgodnie z tegorocznym Regulaminem konkursu, o miejscu w rankingu decydowała najpierw ocena pomysłu na projekt, a dopiero później ocena punktowa.

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele biura Programu FIO w celu przekazania informacji o przyznanej dotacji oraz prośby o weryfikację harmonogramów i kosztorysów.

Karty ocen złożonych ofert zostaną udostępnione w ciągu 30 dni poprzez System Obsługi Dotacji.

W przypadku projektów przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, ponoszone wydatki będą kwalifikowane od 1 stycznia 2019 r. (o ile harmonogram zakładał rozpoczęcie projektu od tego terminu).

Oferent w ciągu 2 miesięcy od rozstrzygnięcia konkursu zobowiązany jest do przesłania do NIW-CRSO umowy lub pisemnej informacji o rezygnacji z realizacji zadania pod rygorem niepodpisania umowy.

Lista rankingowa Priorytet 2 – pobierz PDF XLS

Lista rezerwowa Priorytet 2 – pobierz PDF XLS

Lista rankingowa Priorytet 3 – pobierz PDF XLS

Lista rezerwowa Priorytet 3 – pobierz PDF XLS

Lista rankingowa Priorytet 4 – pobierz PDF XLS

Lista rezerwowa Priorytet 4 – pobierz PDF XLS

Lista Ofert negatywnych merytorycznie – pobierz PDF XLS

Reklama