Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych

Reklama
Nabór od 01.04.2019 do 18.10.2019 16:00
Urząd Miejski w Słupsku - Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej
Łączny budżet 150 tys. PLN
Do 99% dofinansowania
Dotacje od 1 do 150 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Prezydent Miasta Słupska ogłosiła otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania w 2019 r. zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, a służących realizacji zadań publicznych.

W ramach konkursu wspierane będą:

1. przedsięwzięcia i projekty, na które organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego pozyskały środki finansowe ze źródeł zewnętrznych,

2. oferty o dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, realizujących projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych, z zakresu zadań publicznych określonych w Programie współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.

Reklama