Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert na wyłonienie podmiotu koordynującego organizację spotkań Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach...

Reklama
Konkurs ofert na wyłonienie podmiotu koordynującego organizację spotkań Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2019-2021
Nabór od 29.03.2019 do 18.04.2019 16:00
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Wydziału Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod nr tel.: (32) 77 40 012.
Łączny budżet 220 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wyłonienie podmiotu koordynującego organizację spotkań Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2019-2021.

Zadania przewidziane do dofinansowania

Organizacja wyjazdu młodzieży województwa śląskiego na spotkanie Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego, odbywającego się w Północnej Nadrenii-Westfalii (Niemcy) w roku 2019 i w regionie Hauts-de-France (Francja) w roku 2021. Przewidywany termin spotkań lipiec – sierpień danego roku.

Realizowane zadanie winno się składać z:

1)  przeprowadzenia rekrutacji wśród radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego w wieku 17 – 23 lat (maksymalnie 5 miejsc). Kryteriami decydującymi o doborze winny być: silna osobowość, umiejętność komunikowania się, otwartość na opinie innych, interaktywność, motywacja, zainteresowanie tematem spotkania. Znajomość języka angielskiego, języka francuskiego i/albo języka niemieckiego w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się jest mile widziana. W przypadku braku zgłoszeń lub zgłoszeń niespełniających kryteriów pula niewykorzystanych miejsc przechodzi na pozostałą wyłonioną w trakcie rekrutacji grupę młodzieży;

2)  przeprowadzenia rekrutacji wśród grupy młodzieży Województwa Śląskiego w wieku 17 – 23 lat. Kryteriami decydującymi o doborze winny być: silna osobowość, umiejętność komunikowania się, otwartość na opinie innych, interaktywność, motywacja, zainteresowanie tematem spotkania. Znajomość języka angielskiego, francuskiego i/albo języka niemieckiego w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się jest mile widziana. Przeprowadzenie rekrutacji powinno odbyć się m.in. poprzez: zamieszczenie ogłoszenia prasowego obejmującego wszystkie regiony województwa oraz na stronie internetowej Województwa Śląskiego;

3)  promocji przedsięwzięcia;

4)  transportu polskich uczestników Szczytu do kraju docelowego i z powrotem.

W roku 2019 przewidywany termin spotkania to 18-24 sierpnia br. Tematem przewodnim Szczytu Młodzieży będzie „Żyć różnorodnością, zaangażować się na rzecz spójności społecznej i żyć razem”.

2.  Organizacja spotkania Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego odbywającego się w Województwie Śląskim. Przewidywany termin spotkania lipiec – sierpień 2020 r.

Realizowane zadanie winno się składać z:

1)  przeprowadzenia rekrutacji wśród radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego w wieku 17 – 23 lat (maksymalnie 5 miejsc). Kryteriami decydującymi o doborze winny być: silna osobowość, umiejętność komunikowania się, otwartość na opinie innych, interaktywność, motywacja, zainteresowanie tematem spotkania. Znajomość języka angielskiego, języka francuskiego i/albo języka niemieckiego w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się jest mile widziana. W przypadku braku zgłoszeń lub zgłoszeń niespełniających kryteriów pula niewykorzystanych miejsc przechodzi na pozostałą wyłonioną w trakcie rekrutacji grupę młodzieży;

2) przeprowadzenia rekrutacji wśród grupy młodzieży Województwa Śląskiego w wieku 1)  17 – 23 lat. Kryteriami decydującymi o doborze winny być: silna osobowość, umiejętność komunikowania się, otwartość na opinie innych, interaktywność, motywacja, zainteresowanie tematem spotkania. Znajomość języka angielskiego, francuskiego i/albo języka niemieckiego w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się jest mile widziana. Przeprowadzenie rekrutacji powinno odbyć się m.in. poprzez: zamieszczenie ogłoszenia prasowego obejmującego wszystkie regiony województwa oraz na stronie internetowej Województwa Śląskiego;

3)  promocji przedsięwzięcia,

4)  organizacji w uzgodnieniu z operatorami francuskimi i niemieckimi 7–dniowego pobytu młodzieży z Polski, Niemiec i Francji w Województwie Śląskim, w tym m.in.: przygotowania i realizacji programu obejmującego debaty, warsztaty związane ściśle z tematem przewodnim spotkania oraz zwiedzanie atrakcji turystycznych Województwa Śląskiego.

Rekrutacja uczestników z zadania 1 i 2 w szczególności powinna obejmować młodzież: uczącą się, studiującą, pracującą, jak i poszukującą pracy, zainteresowaną tematyką europejską i wielokulturowością, otwartą na kontakty i wymianę doświadczeń z rówieśnikami francuskimi i niemieckimi.

Oferty należy składać w terminie do 18 kwietnia 2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 maja 2019 r.

O zakwalifikowaniu oferty do konkursu decyduje,potwierdzona właściwą pieczęcią, data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46, p. 164 lub Międzywydziałowe Zespoły Zadaniowe Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 i Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7).

W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin rozstrzygnięcia może być dłuższy.

Reklama