Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Realizacja zadań w dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego

Reklama
Nabór od 29.03.2019 do 18.04.2019 14:00
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Łączny budżet 565 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania publiczne województwa śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 r.

Cel konkursu

Wsparcie zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego, które będą realizowane od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 r.

Zadania przewidziane do dofinansowania

Wsparcie zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego, które będą realizowane w zakresie:

· Organizacji konferencji szkoleniowej dotyczącej współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej oraz oceny współzawodnictwa sportowego i analizy wyników sportowych, która będzie realizowana w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 16.12.2019r.

· Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w górach, które będzie realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 16.12.2019r.

Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających nad wodami, które będzie realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 16.12.2019r.

Oferty należy składać w terminie do 18 kwietnia 2019r. do godz.14.00

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 24 maja 2019r.

O zakwalifikowaniu oferty do konkursu decyduje,potwierdzona właściwą pieczęcią, data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46, p. 164 lub Międzywydziałowe Zespoły Zadaniowe Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 i Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7).

W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin rozstrzygnięcia może być dłuższy.

Otwarty konkurs ofert dotyczy zadania realizowanego od dnia podpisania umowy do 16.12.2019r.

Reklama