Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Edukacja publiczna z uwzględnieniem obchodów Stulecia Wybuchu I Powstania Śląskiego

Reklama
Nabór od 29.03.2019 do 18.04.2019 16:00
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Łączny budżet 54 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej z uwzględnieniem obchodów Stulecia Wybuchu I Powstania Śląskiego, które będą realizowane w 2019 roku.

Cel konkursu

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Zadania przewidziane do dofinansowania

Zadania mające na celu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej z uwzględnieniem obchodów Stulecia Wybuchu I Powstania Śląskiego poprzez:

  • organizowanie lub uczestnictwo w olimpiadach, konkursach tematycznych, wystawach, warsztatach, seminariach;

  • tworzenie programów edukacyjnych;

  • wydawanie niskonakładowych i niekomercyjnych publikacji, nagrań fonograficznych i audiowizualnych.

Oferty należy składać w terminie do 18 kwietnia 2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 maja 2019 r.

O zakwalifikowaniu oferty do konkursu decyduje,potwierdzona właściwą pieczęcią, data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46, p. 164 lub Międzywydziałowe Zespoły Zadaniowe Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 i Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7).

W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin rozstrzygnięcia może być dłuższy.

Otwarty konkurs ofert dotyczy zadań realizowanych do 30 listopada 2019 roku.

Reklama