Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Konkurs PROO: Priorytet 5 – Wsparcie doraźne – nabór trwa do 16 grudnia

Reklama
Nabór od 28.03.2019 do 16.12.2019 12:00
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Masz pytania? Skontaktuj się z nami: mail: proo@niw.gov.pl telefon: 885-221-531, 601-901-327 (w godzinach 10:00 – 12:00)
Łączny budżet 1,8 mln PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 10 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Ze względu na duże zainteresowanie i konieczność procedowania umów w sposób umożliwiający Beneficjentom wydatkowanie środków do 31 grudnia 2019 r. Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego podjął decyzję o zakończeniu naboru wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO, Priorytet 5 Wsparcie doraźne Edycja 2019. Przedmiotowe wnioski można będzie składać do dnia 16 grudnia 2019 r. do godziny 12:00.

Wszystkie organizacje, które nie zdążą wziąć udziału w tegorocznej edycji konkursu, zapraszamy do udziału w edycji przyszłorocznej, która wystartuje w I kwartale 2020 r.

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosiło kolejny konkurs w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO! Tym razem działania są skierowane do organizacji potrzebujących wsparcia doraźnego oraz planujących udział w wydarzeniach z życia publicznego. 

Przedmiotem Konkursu jest udzielenie dotacji celowej na realizację zadania polegającego na wsparciu organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które znalazły się w sytuacji mogącej istotnie ograniczać realizację ich celów statutowych i działalności programowej. Konkurs przewiduje również wsparcie dla organizacji, które z powodu braku środków finansowych nie mogą uczestniczyć w ważnych wydarzeniach życia publicznego o charakterze ponadlokalnym.

Organizacje mogą uzyskać wsparcie na:

  • pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych (np. awarii sprzętu, zniszczeń obiektów, innych zdarzeń losowych)–„POMOC DORAŹNA”
  • pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja –„ŻYCIE PUBLICZNE”

Najważniejsze informacje:

  • dotacje do 10 000 zł,
  • nabór ciągły wniosków do wyczerpania środków,
  • dostępne środki 1 800 000 zł,
  • zadania mogą być realizowane do 31 grudnia 2019 r.,
  • wnioski należy składać przez System Obsługi Dotacji,
  • brak wymogu wkładu własnego.

Więcej szczegółów:

Reklama