Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Konkurs PROO: Priorytet 5 – Wsparcie doraźne – nabór trwa do 16 grudnia

Reklama
Nabór od 28.03.2019 do 16.12.2019 12:00
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Masz pytania? Skontaktuj się z nami: mail: proo@niw.gov.pl telefon: 885-221-531, 601-901-327 (w godzinach 10:00 – 12:00)
Łączny budżet 1,8 mln PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 10 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Ze względu na duże zainteresowanie i konieczność procedowania umów w sposób umożliwiający Beneficjentom wydatkowanie środków do 31 grudnia 2019 r. Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego podjął decyzję o zakończeniu naboru wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO, Priorytet 5 Wsparcie doraźne Edycja 2019. Przedmiotowe wnioski można będzie składać do dnia 16 grudnia 2019 r. do godziny 12:00.

Wszystkie organizacje, które nie zdążą wziąć udziału w tegorocznej edycji konkursu, zapraszamy do udziału w edycji przyszłorocznej, która wystartuje w I kwartale 2020 r.

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosiło kolejny konkurs w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO! Tym razem działania są skierowane do organizacji potrzebujących wsparcia doraźnego oraz planujących udział w wydarzeniach z życia publicznego. 

Przedmiotem Konkursu jest udzielenie dotacji celowej na realizację zadania polegającego na wsparciu organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które znalazły się w sytuacji mogącej istotnie ograniczać realizację ich celów statutowych i działalności programowej. Konkurs przewiduje również wsparcie dla organizacji, które z powodu braku środków finansowych nie mogą uczestniczyć w ważnych wydarzeniach życia publicznego o charakterze ponadlokalnym.

Organizacje mogą uzyskać wsparcie na:

  • pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych (np. awarii sprzętu, zniszczeń obiektów, innych zdarzeń losowych)–„POMOC DORAŹNA”
  • pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja –„ŻYCIE PUBLICZNE”

Najważniejsze informacje:

  • dotacje do 10 000 zł,
  • nabór ciągły wniosków do wyczerpania środków,
  • dostępne środki 1 800 000 zł,
  • zadania mogą być realizowane do 31 grudnia 2019 r.,
  • wnioski należy składać przez System Obsługi Dotacji,
  • brak wymogu wkładu własnego.

Więcej szczegółów:

Reklama