Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Priorytet 3 i 4 PROO: wnioski ocenione formalnie

Reklama
Nabór od 22.02.2019 do 26.03.2019 12:00
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Łączny budżet 12,8 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 20 tys. do 300 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zakończyło ocenę formalną wniosków złożonych w ramach Priorytetu 3 i 4 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich! Łącznie złożono 356 wniosków (223 wnioski w ramach Priorytetu 3 i 133 wnioski w ramach Priorytetu 4). 355 wniosków uzyskało pozytywną ocenę formalną i zostało skierowanych do oceny merytorycznej.

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w wyniku oceny formalnej PROO Priorytet 3 2019

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w wyniku oceny formalnej PROO Priorytet 4 2019

Lista wniosków odrzuconych w wyniku oceny formalnej PROO Priorytet 4 2019

Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie udostępniona wszystkim wnioskodawcom w Systemie Obsługi Dotacji oraz przesłana na adres poczty elektronicznej podany w SOD.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu wnioskodawcom, których wnioski nie uzyskały pozytywnej oceny formalnej, przysługuje odwołanie od wyniku oceny formalnej do Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego za pośrednictwem NIW-CRSO w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji informacji o wynikach oceny. Odwołanie od wyniku oceny formalnej może zostać złożone wyłącznie za pomocą Systemu Obsługi Dotacji (w zakładce Oceny). Odwołanie złożone po terminie nie zostanie rozpatrzone.

Reklama