Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat 2019

Reklama
Nabór od 27.03.2019 do 26.04.2019 15:59
Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA
Pytania dotyczące programu można kierować na adres mailowy: mszymska@polonika.ploraz telefonicznie pod numerem: Marta Szymska 510 049 413 (pn–ptw godz. 10:00 – 14:00).
Łączny budżet 1 mln PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje od 10 tys. do 100 tys. PLN
Organizacje pozarządowe, Wolontariusze
Program wspiera zaangażowanie społeczne w ochronę materialnych elementów polskiego dziedzictwa kulturowego pozostającego poza granicami kraju i obejmuje zarówno obszar historycznej Rzeczypospolitej w jej granicach z 1772 r., jak i działania związane z ochroną i rewaloryzacją spuścizny kulturowej powstałej na emigracji. Dofinansowanie wysokości od 10 000 do 100 000 zł umożliwi organizację wolontariackich obozów, objazdów, pobytów studyjnych i kwerend służących rozpoznaniu i ochronie dziedzictwa narodowego poza obszarem współczesnej Rzeczpospolitej Polskiej. Wkład własny finansowy to min. 10%. Wymogiem programu jest, aby wolontariusze stanowili min. 75% ogólnej liczby uczestników projektu, a zadanie musi obejmować min. 3 dni prac poza granicami Polski na rzecz przedmiotu projektu.

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA ogłasza konkurs na projekty w ramach programu „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat 2019”. Program wspiera zaangażowanie społeczne w ochronę materialnych elementów polskiego dziedzictwa kulturowego pozostającego poza granicami kraju i obejmuje zarówno obszar historycznej Rzeczypospolitej w jej granicach z 1772 r., jak i działania związane z ochroną i rewaloryzacją spuścizny kulturowej powstałej na emigracji.

Dofinansowanie wysokości od 10 000 do 100 000 zł umożliwi organizację wolontariackich obozów, objazdów, pobytów studyjnych i kwerend służących rozpoznaniu i ochronie dziedzictwa narodowego poza obszarem współczesnej Rzeczpospolitej Polskiej. Wkład własny finansowy to min. 10%.

O dotacje mogą ubiegać się m.in. organizacje pozarządowe, samorządowe instytucje kultury, kościoły i związki wyznaniowe, uczelnie i szkoły artystyczne. Przy ocenie wniosków preferowane będą projekty zakładające współpracę z partnerami z Polski lub kraju przyjmującego (instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, kościołami i związkami wyznaniowymi, szkołami ponadpodstawowymi, uczelniami).

Działania będzie można realizować od 31 maja do 15 listopada 2019r.

Wymogiem programu jest, aby wolontariusze stanowili min. 75% ogólnej liczby uczestników projektu, a zadanie musi obejmować min. 3 dni prac poza granicami Polski na rzecz przedmiotu projektu. Prace będą musiały być wykonywane po przeszkoleniu i pod nadzorem specjalisty, tak aby nie uszkodzić substancji zabytku.

Wnioski można składać online poprzez system witkac.pl od 5 do 26 kwietnia 2019 r. do godziny 15:59.

Regulamin i dokumenty konkursowe dostępne są na stronie Instytutu polonika.pl w zakładce „Programy Grantowe” http://polonika.pl/programy/programy-grantowe/programy-grantowe-instytutu.

Zapraszamy do składania projektów!

Źródło: polonika.pl
Reklama