Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Reklama
Nabór od 27.03.2019 do 25.04.2019 23:59
Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej
mail: jgornicki@fundacjalotto.pl
Łączny budżet nieznany
Od 80% do 100% dofinansowania
Dotacje od 1 tys. do 30 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ogłasza konkurs grantowy „Patroni Roku” edycja 2019 na realizacje projektów związanych z patronami roku uchwalonymi przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z ustanowieniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej patronów roku 2019, Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, ogłasza konkurs grantowy „Patroni Roku” skierowany do organizacji non-profit chcących wziąć udział w uhonorowaniu i umocnieniu historycznego znaczenia wyróżnionych postaci: Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Anny Walentynowicz, Stanisława Moniuszki oraz wydarzeń: Unii Lubelskiej i Powstań Śląskich.

Konkurs ma na celu upamiętnienie patronów, uznanych za zasługi i szczególne znaczenie dla naszej Ojczyzny, poprzez finansowe wsparcie projektów ściśle z nimi związanych z uwzględnieniem ich wartości edukacyjnej i kulturowej.

Projekty składane w konkursie muszą wpisywać się w motywy tematyczne:

 • Gustaw Herling-Grudziński,
 • Stanisław Moniuszko,
 • Anna Walentynowicz,
 • Powstania Śląskie,
 • Unia Lubelska.

Spełnienie powyższego wymagania jest jednym z wymogów formalnych, a poziom zgodności projektu z motywem stanowi jeden z punktów oceny merytorycznej.

W konkursie wyróżniono dwa koszyki finansowe (pułapy wsparcia):

 • koszyk A: od 1000 zł do 19 999 zł (tu nie jest wymagany wkład własny. Przewidywana liczba przyznanych grantów: 30),
 • koszyk B: od 20 000 zł do 30 000 zł (tu wymagany jest finansowy wkład własny w wysokości 20% całości kosztów Projektu. Przewidywana liczba przyznanych grantów: 10)

Uprawnione do zgłaszania wniosków są wszystkie organizacje non-profit takie jak m.in. stowarzyszenia, fundacje, szkoły, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, domy kultury, biblioteki oraz wszystkie inne działające na rzecz dobra publicznego.

Formy działań, na które można uzyskać Grant:

 • upamiętnienia w formie tablic pamiątkowych lub innych małych form architektonicznych,
 • konferencje, spotkania, sympozja,
 • wydawnictwa,
 • koncerty,
 • wydarzenia plenerowe,
 • wystawy,
 • audycje radiowe, telewizyjne,
 • promocja w internecie,
 • imprezy sportowe.

W tym roku termin składania wniosków w konkursie rozpoczyna się 27 marca i trwać będzie do 25 kwietnia. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu oraz do zgłaszania wniosków przez stronę internetową Fundacji.

Reklama