Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Zorganizowanie festiwalu artystyczno-cyrkowego

Reklama
Nabór od 22.03.2019 do 15.04.2019 16:00
Urząd Miasta Oleśnica - Wydział Działalności Gospodarczej i Porządku Publicznego
Łączny budżet 300 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 300 tys. PLN
Burmistrz Miasta Oleśnicy ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego, polegającego na zorganizowaniu festiwalu artystyczno-cyrkowego w Oleśnicy.

Forma realizacji zadania

Powierzenie lub wsparcie realizacji zadania.

W przypadku powierzenia zadanie jest finansowane w całości ze środków dotacji.

W przypadku gdy organizacja wykazuje w ofercie udział środków własnych realizacja zadania odbywa się w formie wsparcia. Środki własne należy rozliczyć w sprawozdaniu końcowym.

Miejscem realizacji zadania będzie teren miasta Oleśnicy.

Promocja zadania na materiałach reklamowych i informacyjnych wydawanych przez oferenta.

Oferty obowiązkowo należy wypełnić w generatorze, wydrukować i złożyć w Punkcie Informacyjnym.

Organizacja która nie posiada konta w generatorze ofert WITAKC powinna zarejestrować stowarzyszenie/fundację na stronie *www.witkac.pl*.

Rozpatrywane będą tylko te oferty które zostaną złożone jednocześnie w generatorze i w wersji papierowej, we wskazanym w ogłoszeniu terminie.

Dokumentacja konkursowa

  1. Ogłoszenie o konkursie - festiwal cyrkowy
Reklama