Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mikrodotacje na społeczne akcje! Mikrodotacje południowej Wielkopolski 2018-2019 - II edycja

Reklama
Nabór od 21.03.2019 do 12.04.2019 15:00
Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości - Dział Projektów
Łączny budżet 76 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 5 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne do udziału w II edycji konkursu grantowego „Mikrodotacje na społeczne akcje!”. Termin naboru wniosków trwa do 12 kwietnia 2019 (piątek) do godz. 15:00!

Cel konkursu:
Wsparcie działań i inicjatyw społecznych, podejmowanych przez grupy nieformalne oraz młode organizacje pozarządowe z subregionu kaliskiego

Kto może składać wniosek?
Grupy nieformalne oraz młode organizacje pozarządowe z terenu subregionu kaliskiego (tj. miasto Kalisz oraz powiaty: jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski), które mogą pozyskać fundusze na realizację projektów społecznych

Na co można otrzymać mikrodotację?

  • Na lokalne przedsięwzięcie – działania mieszczące się w zakresie sfery pożytku publicznego, wymienionych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.);
  • Na rozwój organizacji (wyłącznie dla młodych organizacji pozarządowych) – realizacja działań rozwijających organizację m.in. zakup sprzętu biurowego, koszt adaptacji lokalu, podniesienie kompetencji członków i wolontariuszy organizacji.

Młode organizacje pozarządowe mogą pozyskać do 5000 zł, a grupy nieformalne do 3000 .
Nie jest wymagany finansowy wkład własny.
Dodatkowo punktowany będzie wkład własny osobowy tj. wolontariat lub praca społeczna członków organizacji.
W II edycji Konkursu mogą wziąć udział Realizatorzy projektów w I edycji; podmioty, które nie otrzymały dofinansowania w I edycji, otrzymują dodatkowe punkty jako kryterium strategiczne.

Nabór
Wnioski o dotację, tzw. oferty można składać do 12 kwietnia 2019 r. do godz. 15:00 wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków witkac.pl

Wszystkie wnioski o dotację zostaną poddane ocenie.
Lista rankingowa zostanie opublikowana najpóźniej do dnia 13 maja 2019 r.
Dofinansowane projekty będzie można realizować od 13 maja do 13 września 2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.

Chcesz poznać możliwości uzyskania mikrodotacji? Weź udział w spotkaniu informacyjnym: https://inkubator.kalisz.pl/2019/03/04/mikrodotacje-na-spoleczne-akcje-spotkania-informacyjne/

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu:
Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
tel.: 62 765 60 55
e-mail: mikrodotacje@inkubator.kalisz.pl

Projekt „Mikrodotacje na społeczne akcje! Mikrodotacje południowej Wielkopolski 2018-2019” jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Reklama