Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs grantowy „Generacja 5.0” – 2. edycja

Reklama
Nabór od 20.03.2019 do 28.04.2019 23:59
Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 15 tys. PLN
Seniorzy
Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego ogłosiła drugą edycję konkursu grantowego „Generacja 5.0” – 2. edycja.

Adresatem działań konkursowych są osoby w wieku powyżej 50.roku życia, mieszkające w gminach do 20 tys. mieszkańców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Celem Konkursu jest:

1) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu: inicjatywy w obszarze społecznym i technologicznym, mające na celu poszerzanie wiedzy i kompetencji u osób w wieku 50+oraz pobudzenie ich do aktywności zawodowej;

2) poprawa sprawności ruchowej i kondycji fizycznej: poprzez grupową rehabilitację lub fizjoterapię dla osób 50+;

3) rozwój zainteresowań kulturalnych: wydarzenia kulturalne skierowane do osób 50+.

W Konkursie mogą brać udział:

1 fundacje;

2) stowarzyszenia;

3) gminy (jednostka samorządu terytorialnego);

4) biblioteki publiczne;

5) domy kultury.

Podstawą ubiegania się o dofinansowanie w konkursie jest złożenie Wniosku w wersji elektronicznej poprzez formularz wniosków online dostępny na stronie www.dotacje.fundacjabgk.pl.

Reklama