Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Program Dotacji Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy

Reklama
Nabór od 19.03.2019 do 31.12.2019 23:59
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy prowadzi Program Dotacji, który jest przeznaczony m.in. dla organizacji pozarządowych.

Instytucje zainteresowane aplikowaniem o dofinansowanie w Programie Dotacji proszone są o wypełnienie FORMULARZA i przesłanie go na adres dotacje@kronenberg.org.pl

Fundacja nie określa maksymalnej ani minimalnej kwoty przyznawanych dotacji.

Na podstawie przedstawionych opisów Zarząd Fundacji wybierze Instytucje, które zostaną zaproszone do dalszego aplikowania.

Przy ocenie projektów Zarząd Fundacji uwzględni:

 • zgodność z obszarami programowymi Fundacji,
 • innowacyjność projektu,
 • wpływ projektu na rozwiązanie problemu społecznego,
 • mierzalne rezultaty.

Biuro Fundacji udzieli odpowiedzi Instytucjom wciągu 30 dni roboczych od daty otrzymania formularza.

W Programie udzielamy dofinansowania w ramach poniższych obszarów programowych:

 • Innowacje w edukacji,
 • Edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość,
 • Dziedzictwo kulturowe,
 • Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży,
 • Priorytety ochrony zdrowia,
 • Polityka społeczna.

O dotacje mogą wnioskować instytucje nie działające dla zysku takie jak m.in.:

 • fundacje,
 • stowarzyszenia,
 • uczelnie wyższe,
 • szkoły,
 • domy kultury,
 • biblioteki,
 • jednostki samorządu terytorialnego.

Organizacja składająca wniosek musi posiadać własne konto bankowe.

Udzielamy dofinansowania na projekty, które dopiero mają być zrealizowane. Nie refundujemy poniesionych wcześniej kosztów.

Nie finansujemy: osób fizycznych, podmiotów prawa handlowego, podmiotów ekonomii społecznej, przedsięwzięć realizowanych dla osiągnięcia zysku, kosztów bieżącej działalności organizacji, projektów inwestycyjnych (w tym budów, remontów), projektów realizowanych za granicą, przedsięwzięć religijnych i politycznych, zakupów wyposażenia pracowni komputerowych, zakupu sprzętu sportowego, imprez okolicznościowych (festiwali, koncertów, przedstawień teatralnych, jubileuszy, wystaw etc.), obozów, kolonii, rajdów, przedsięwzięć sportowych, stypendiów, kapitałów żelaznych.

Reklama