Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Reklama
Nabór od 18.03.2019 do 09.04.2019 23:59
Miasto Poznań - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 650 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 300 tys. PLN
Seniorzy
Prezydent Miasta Poznania ogłosił otwarty konkurs ofert nr 54/2019 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym".

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację

1. Zapewnienie możliwości poprawy stanu zdrowia fizycznego i psychicznego seniorów poprzez realizację mobilnych usług kosmetycznych obejmujących wyłącznie paznokcie u stóp - Planowane wydatki w 2019 roku - 300 000,00 zł

2. Zapewnienie możliwości poprawy stanu zdrowia psychicznego seniorów poprzez udzielenie wsparcia obejmującego umycie okien w ich miejscu zamieszkania - Planowane wydatki w 2019 roku - 250 000,00 zł

3. Rozwój oferty dziennych ośrodków wsparcia dla seniorów działających na rzecz społeczności: Krzyżowniki – Smochowice, Ławica, Starołęka i Chartowo - Planowane wydatki w 2019 roku - 100 000,00 zł

Reklama