Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Łódź naukowa, Łódź akadmiecka 2019

Reklama
Nabór od 13.03.2019 do 02.04.2019 23:59
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS
Doradca: Agnieszka Furmaniak afurmaniak@opus.org.pl Koordynator: Anna Pakowska apakowska@opus.org.pl Biuro projektu: Centrum Promocji i Rozowoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, ul. Narutowicza 8/10, 90-135 Łódź, 42 207 73 39, 509 899 449, opus@opus.org.pl www.opus.org.pl
Łączny budżet 245 tys. PLN
Od 90% do 90% dofinansowania
Dotacje od 5 tys. do 25 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Cel konkursu: przeprowadzenie działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi.

Termin składania wniosków od 13 marca do 2 kwietnia 2019r.

Cel konkursu: przeprowadzenie działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi
i propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi.

Wysokość dotacji: od 5000 do 25000zł

Dla kogo: W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z siedzibą na terenie Łodzi

Typy projektów:

W odpowiedzi na konkurs wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwa wnioski, które nie mogą dotyczyć jednego typu projektów. Typy projektu:

  1. realizację krótkoterminowych wizyt autorytetów naukowych w łódzkich ośrodkach naukowych i badawczych, które mają obejmować łącznie min. 6 godzin, ogólnodostępnych dla mieszkańców Łodzi (wymagane również zapewnienie transmisji online lub zamieszczenie filmu z całości wykładu w Internecie), wykładów wybitnych naukowców/specjalistów, reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe, odznaczających się osiągnięciami o wysokiej randze w skali międzynarodowej w dziedzinie nauki, sztuki, gospodarki lub polityki; preferowane będą działania, które będą zakładać transmisje online;
  2. zapewnienie czynnego udziału łódzkich studentów (z wyjątkiem wyjazdów indywidualnych, stażowych, praktyk) w zagranicznych sympozjach naukowych, zjazdach, konferencjach, konkursach, festiwalach, kursach szkoleniowych, itp., służących poszerzaniu wiedzy; wymianie doświadczeń; prezentacji dorobku naukowego lub artystycznego; nawiązaniu, rozwijaniu lub wzmocnieniu współpracy łódzkich ośrodków naukowych z zagranicznymi ośrodkami organizacjami czy pracownikami naukowymi; propagowaniu łódzkich osiągnięć naukowych za granicą; w ramach tego zadania dopuszcza się udział studentów wraz z ich opiekunami naukowymi;
  3. budowę i wzmocnienie wizerunku Łodzi jako miasta atrakcyjnego do studiowania w Polsce poprzez realizację kompleksowych działań skierowanych przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a także studentów studiów I stopnia z Łodzi, regionu łódzkiego, a także wybranych miast leżących poza granicami województwa łódzkiego; działania powinny przybliżyć adresatom prowadzonych działań m.in. bogatą i unikalną ofertą edukacyjną, a także kulturalną, turystyczną i rozrywkową Łodzi; pokazywać kampusy łódzkich uczelni; informować o prowadzonych przez łódzkie uczelnie rekrutacjach i oferowanych kierunkach studiów; przybliżać informacje praktyczne o warunkach życia w Łodzi (wynajem mieszkania, warunki życia w akademikach, komunikacja w Łodzi, koszty życia w mieście, życie studenckie, itp.); informować o perspektywach zawodowych związanych z wyborem konkretnego kierunku studiów i łódzkim rynku pracy; przybliżać program „Młodzi w Łodzi”, itp.; preferowane będą działania, które będą przybliżać ofertę więcej niż 1 uczelni, skierowane do min. 500 odbiorców oraz wychodzące także poza obszar województwa łódzkiego; w ramach tego zadania dopuszcza się także realizację działań skierowanych do obcokrajowców stojących przed wyborem uczelni wyższej, potencjalnie zainteresowani podjęciem studiów w Polsce, w Łodzi, na łódzkiej uczelni publicznej, a także studentów zagranicznych uczelni potencjalnie zainteresowanych wyjazdem na studia w ramach programu Erasmus;
  4. realizację działań kulturalnych, w szczególności z zakresu filmu, sztuk wizualnych oraz muzyki przybliżających dorobek artystyczny łódzkich uczelni.

Okres realizacji projektów powinien zawierać się w okresie od 12 kwietnia do 30 listopada 2019r.

Sposób składania wniosków: Wnioski składane są przez wnioskodawców/realizatorów w formie elektronicznej poprzez generator wniosków dostępny na stronie www.opus.org.pl w zakładce Konkursy.

Pełna dokumentacja konkursowa oraz generator wniosków jest dostępny na stronie:

https://opus.org.pl/lodz-naukowa-lodz-akademicka-2019-1040

Spotkanie informacyjne: 21.03.2019 o godzinie 16:00 w Centrum OPUS: ul. Narutowicza 8/10, 90-135 Łódź. Program spotkania w załączniku. Zgłoszenia na spotkanie należy przesłać drogą mailową na adresem apakowska@opus.org.pl.

Kontakt:

Doradca: Agnieszka Furmaniak afurmaniak@opus.org.pl

Koordynator: Anna Pakowska apakowska@opus.org.pl

Biuro projektu:

Centrum Promocji i Rozowoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, ul. Narutowicza 8/10, 90-135 Łódź, 42 207 73 39, 509 899 449,

opus@opus.org.pl

www.opus.org.pl

Źródło: Centrum OPUS
Reklama