Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Nabór w programie MKiDN: "Groby i cmentarze wojenne w kraju"

Reklama
Nabór od 12.03.2019 do 29.03.2019 23:59
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Łączny budżet 4,6 mln PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje od 10 tys. do 300 tys. PLN
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór w programie "Groby i cmentarze wojenne w kraju". Wnioski można składać w terminie do 29 marca 2019 roku.

Celem programu jest wspieranie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącymi materialne świadectwo kluczowych wydarzeń z historii Polski związanych z walką i męczeństwem, a także wspieranie prowadzenia działań naukowych upowszechniających wiedzę na temat tych wydarzeń.

Formularze dostępne są na platformie EBOI.

Uprzejmie informujemy, że w stosunku do roku 2018 w Programach MKiDN 2019 wprowadzono modyfikacje w zakresie realizacji przepisów dotyczących pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis.
Wszystkie informacje z tego zakresu zostały zawarte w załączniku nr 2 do regulaminu programu.

O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się, z zastrzeżeniem ust. 3, następujące podmioty posiadające siedzibę, zakład lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawujące opiekę nad grobem lub cmentarzem wojennym, którego dotyczy wniosek:

1)organizacje pozarządowe;

2)jednostki samorządu terytorialnego;

3)kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;

4)samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego;

5)uczelnie publiczne i uczelnie niepubliczne.

Reklama