Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Reklama
Nabór od 12.03.2019 do 29.03.2019 23:59
Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny
Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Programu Film można przesyłać na adres e-mail: programfilm@fina.gov.pl
Łączny budżet 5,75 mln PLN
Od 50% do 80% dofinansowania
Dotacje od 20 tys. do 600 tys. PLN
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór w programie "Film". Wnioski można składać w terminie do 29 marca 2019 roku.

Celem programu jest promowanie wiedzy na temat osiągnięć kinematografii, jej roli we współczesnej kulturze, a także wsparcie dla działań sprzyjających rozwojowi kultury filmowej i upowszechniających ambitny, niekomercyjny repertuar filmowy.

Formularze dostępne są na platformie EBOI.

UWAGA! Uprzejmie informujemy, że począwszy od roku 2019 instytucją zarządzającą programem Film jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny. Potwierdzenia złożenia wniosku do programu powinny być przesyłane na adres FINA podany niżej. Nie dotyczy to beneficjentów, którzy otrzymali dotacje wieloletnie w latach 2017-2018. Dokumentacje dotyczące tych zadań nadal należy przesyłać do MKiDN. Szczególe informacje w tej sprawie zostały zawarte w regulaminie programu.

Uprzejmie informujemy, że w stosunku do roku 2018 w Programach MKiDN 2019 wprowadzono modyfikacje w zakresie realizacji przepisów dotyczących pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis.
Wszystkie informacje z tego zakresu zostały zawarte w załączniku nr 2 do regulaminu programu.

O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się, z zastrzeżeniem ust. 3,następujące podmioty posiadające siedzibę, zakład lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1)samorządowe instytucje kultury –z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego;

2)organizacje pozarządowe;

3)podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Reklama