Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Fundacja EFC: Stypendia dla młodzieży tylko do końca marca

Reklama
Nabór od 15.02.2019 do 31.03.2019 23:59
Fundacja EFC
Łączny budżet nieznany
Do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Fundacja EFC realizuje Program Stypendialny Horyzonty (dawniej Marzenie o Nauce) od 2009 roku. Od ponad dziewięciu lat przyznajemy stypendia na czas nauki w szkole ponadpodstawowej.

Tworzymy unikatową przestrzeń dla młodych ludzi do zdobywania wiedzy oraz rozwijania pasji i pomysłów. Zachęcamy stypendystów do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym, zaangażowania obywatelskiego i budowania swojego poczucia własnej wartości jako Polaków i jako Europejczyków. Absolwent Horyzontów to dojrzały, krytycznie myślący człowiek, otwarty na to, co inne i nowe.

Umożliwiamy absolwentom gimnazjów i szkół podstawowych pochodzącym z miejscowości do 30 tys. mieszkańców naukę w najciekawszych liceach i technikach w Polsce. Współpracujemy nie tylko ze szkołami, ale także z bursami, lokalnymi organizacjami pozarządowymi i organizacjami partnerskimi. Nasi uczniowie biorą udział we wspólnych wyjazdach letnich i zimowych, realizują projekty społeczne i otrzymują kompleksowe wsparcie. To także pomoc finansowa i materialna obejmująca cztery lata trwania stypendium, pokrywająca między innymi koszty mieszkania w bursie, wyżywienia, opłat szkolnych czy nauki języków obcych. Program Stypendialny Horyzonty przede wszystkim jednak wspiera stypendystów w rozwoju osobistym. To program stworzony z myślą o wrażliwych, młodych ludziach ciekawych świata. Zależy nam na tym, żeby uczniowie byli otwarci na jego różnorodność, jednocześnie czerpiąc z historii i tradycji im bliskich. Na styku tych wartości będą mogli budować tożsamość i poczucie własnej wartości, które pozwolą im mierzyć się z nowymi wyzwaniami.

Do tego potrzeba odwagi. Dlatego nad uczestnikami programu czuwa profesjonalny zespół koordynatorów regionalnych, psycholog, oraz zespół Fundacji i jej partnerzy. Młodzi ludzie są traktowani poważnie i po partnersku, mają wpływ na kształt oferowanego wsparcia. W trudnych sytuacjach nigdy nie są sami. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu rozwijamy w stypendystach dzielność i umiejętność radzenia sobie zarówno z porażką, jak i z sukcesem. Umożliwiamy im udział w warsztatach, zachęcamy do wolontariatu. Dzięki temu program jest dostosowany do indywidualnych potrzeb wszystkich stypendystów i pomaga im w zbudowaniu własnej drogi do szczęścia i kariery. Ale Horyzonty to również zobowiązanie ze strony uczestników programu - do wspierania innych poprzez wspólne organizowanie projektów społecznych czy choćby pomaganie młodszym koleżankom i kolegom.

Chcemy, aby nasi stypendyści uczyli się być aktywnymi członkami swoich społeczności, zaangażowanymi obywatelami, refleksyjnymi patriotami i świadomymi Europejczykami. Wspieramy zróżnicowany rozwój - dobre wyniki w nauce są przecież równie ważne, co znajomość otaczającego nas świata i znajomość narzędzi, dzięki którym możemy na niego wpływać. Równowaga między zdobywaniem wykształcenia a rozwojem osobistym i wrażliwością społeczną jest jedyną drogą do czynnego uczestniczenia we współczesnym świecie i do zmieniania go na lepsze.

Dotychczas stypendium otrzymało 667 uczniów szkół ponadpodstawowych. Obecnie Fundacja ma 272 Stypendystów i 395 Absolwentów, z których 118 zrzeszyło się w Stowarzyszeniu Alumni EFC.

Fragment raportu z ewaluacji programu stypendialnego w roku 2017:

Zmiana perspektywy życiowej i poszerzenie horyzontów stypendystów oraz absolwentów jest prawdopodobnie najważniejszym rezultatem Programu Stypendialnego. Dzięki stypendium inaczej postrzegają oni swoją przyszłość i widzą nowe możliwości, które przed przystąpieniem do Programu były dla nich zupełnie niedostępne lub nawet nie zdawali sobie sprawy z ich istnienia. Osiągalne stają się studia zagranicą, zwiedzanie świata, wybór ścieżki edukacyjnej zgodnej z pasją i zainteresowaniami, a nie związanej z koniecznością zdobycia szybko dobrze płatnego zawodu. Zmiana ta ma charakter trwały i sprawia, że wielu absolwentów szuka sposobu realizacji swoich marzeń, a nie poddaje się przy pierwszym niepowodzeniu.

Źródło: Fundacja EFC
Reklama