Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - promocja demokracji lokalnej

Reklama
Nabór od 28.02.2019 do 21.03.2019 17:00
Urząd Miasta Opola
Łączny budżet 20 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Opola ogłosił konkurs ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w 2019 roku zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

1.      Nazwa zadania publicznego: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Nazwa celu: Promocja demokracji lokalnej w Opolu. 

Działania: Działania informacyjno – promocyjne narzędzi partycypacji społecznej.

a)      przygotowanie materiałów promocyjnych dotyczących składania wniosków  do budżetu obywatelskiego, w tym:

·      opracowanie graficzne infografiki, plakatu, ulotek informacyjnych oraz CityLight

·      wydruk plakatów:

format B1 – 40 szt.

format A2 – 300 szt.

format A3 – 1000 szt.

·      wydruk ulotek format A5 – 1000 szt

·      wydruk CityLight – 9 szt

Realizacja do 25.04.2019 r.

b)      przygotowanie materiałów promocyjnych dotyczących składania wniosków  do inicjatywy lokalnej, w tym:

·      opracowanie graficzne infografiki, plakatu, ulotek informacyjnych oraz CityLight

·      wydruk plakatów:

format B1 – 40 szt.

format A2 – 300 szt.

format A3 – 1000 szt.

·      wydruk ulotek format A5 – 1000 szt

·      wydruk CityLight – 9 szt

Realizacja do 25.04.2019 r.

c)      przygotowanie materiałów promocyjnych dotyczących głosowania w budżecie obywatelskim, w tym:

·      opracowanie graficzne infografiki, plakatu, ulotek informacyjnych oraz CityLight

·      wydruk plakatów:

format B1 – 40 szt.

format A2 – 300 szt.

format A3 – 1000 szt.

·      wydruk ulotek format A5 – 1000 szt

·      wydruk CityLight – 9 szt

Realizacja do 10.09.2019 r.

d)   przeprowadzenie kampanii reklamowej  dot.  budżetu obywatelskiego  i inicjatywy lokalnej w mediach społecznościowych np. FB w okresie 25.04.2019 - 15.11.2019 r.

e)    nagranie filmu instruktażowo – promującego składanie wniosków do budżetu obywatelskiego na 2020 r. ( długość filmu  40s – 2 min) do 25 kwietnia 2019 roku.

f)    nagranie filmu instruktażowo – promującego składanie wniosków do inicjatywy lokalnej w 2020 r. ( długość filmu  40s – 2 min) do 25 kwietnia 2019 roku.

g)    przygotowanie filmu instruktażowo – promującego głosowanie na zadania zgłoszone do budżetu obywatelskiego na 2020 r ( długość filmu  40s – 2 min) do 10 września 2019 roku

Oferty należy składać wraz z kompletem załączników za pośrednictwem Generatora na stronie www.engo.org.pl. – pod nazwą właściwego konkursu.

Termin zbioru ofert i składania potwierdzeń z Generatora ofert mija dnia 21 marca 2019 r. o godz. 17:00.

Dodatkowo w dniu 14.03.2019 r. w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego pełniony będzie dyżur konsultacyjny w godzinach od 07:30 – 17:30.

Reklama