Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - promocja demokracji lokalnej

Reklama
Nabór od 28.02.2019 do 21.03.2019 17:00
Urząd Miasta Opola
Łączny budżet 20 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Opola ogłosił konkurs ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w 2019 roku zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
  1. Nazwa zadania publicznego: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Nazwa celu: Promocja demokracji lokalnej w Opolu.

Działania: Działania informacyjno – promocyjne narzędzi partycypacji społecznej.

a) przygotowanie materiałów promocyjnych dotyczących składania wniosków do budżetu obywatelskiego, w tym:

· opracowanie graficzne infografiki, plakatu, ulotek informacyjnych oraz CityLight

· wydruk plakatów:

format B1 – 40 szt.

format A2 – 300 szt.

format A3 – 1000 szt.

· wydruk ulotek format A5 – 1000 szt

· wydruk CityLight – 9 szt

Realizacja do 25.04.2019 r.

b) przygotowanie materiałów promocyjnych dotyczących składania wniosków do inicjatywy lokalnej, w tym:

· opracowanie graficzne infografiki, plakatu, ulotek informacyjnych oraz CityLight

· wydruk plakatów:

format B1 – 40 szt.

format A2 – 300 szt.

format A3 – 1000 szt.

· wydruk ulotek format A5 – 1000 szt

· wydruk CityLight – 9 szt

Realizacja do 25.04.2019 r.

c) przygotowanie materiałów promocyjnych dotyczących głosowania w budżecie obywatelskim, w tym:

· opracowanie graficzne infografiki, plakatu, ulotek informacyjnych oraz CityLight

· wydruk plakatów:

format B1 – 40 szt.

format A2 – 300 szt.

format A3 – 1000 szt.

· wydruk ulotek format A5 – 1000 szt

· wydruk CityLight – 9 szt

Realizacja do 10.09.2019 r.

d) przeprowadzenie kampanii reklamowej dot. budżetu obywatelskiego i inicjatywy lokalnej w mediach społecznościowych np. FB w okresie 25.04.2019 - 15.11.2019 r.

e) nagranie filmu instruktażowo – promującego składanie wniosków do budżetu obywatelskiego na 2020 r. ( długość filmu 40s – 2 min) do 25 kwietnia 2019 roku.

f) nagranie filmu instruktażowo – promującego składanie wniosków do inicjatywy lokalnej w 2020 r. ( długość filmu 40s – 2 min) do 25 kwietnia 2019 roku.

g) przygotowanie filmu instruktażowo – promującego głosowanie na zadania zgłoszone do budżetu obywatelskiego na 2020 r ( długość filmu 40s – 2 min) do 10 września 2019 roku

Oferty należy składać wraz z kompletem załączników za pośrednictwem Generatora na stronie www.engo.org.pl. – pod nazwą właściwego konkursu.

Termin zbioru ofert i składania potwierdzeń z Generatora ofert mija dnia 21 marca 2019 r. o godz. 17:00.

Dodatkowo w dniu 14.03.2019 r. w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego pełniony będzie dyżur konsultacyjny w godzinach od 07:30 – 17:30.

Reklama