Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Reklama
Nabór od 07.03.2019 do 20.03.2019 23:59
Miasto Poznań - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 449,69 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 449,69 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Prezydent Miasta Poznania ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku.

Zadanie nr 1: "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy oraz terapii wspomagającej rozwój dziecka (kolonie, półkolonie, obozy)" – dla placówek wsparcia dziennego (świetlice socjoterapeutyczne) - łączna wysokość środków na realizację tego zadania wynosi
200 000,00 zł.

Zadanie nr 2: "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy oraz terapii wspomagającej rozwój dziecka (kolonie, półkolonie, obozy)", łączna wysokość środków na realizację tego zadania wynosi 249 690,00 zł.

Warunki realizacji zadania:

Dla zadania nr 1 i 2 pod nazwą: Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy oraz terapii wspomagającej rozwój dziecka (kolonie, półkolonie, obozy) – dla placówek wsparcia dziennego (świetlice socjoterapeutyczne) oraz Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy oraz terapii wspomagającej rozwój dziecka (kolonie, półkolonie, obozy) :

  1. adresatami zadania są wyłącznie mieszkańcy Poznania – dzieci i młodzież z rodzin z problemem alkoholowym,
  2. oferent ma obowiązek przy organizacji wypoczynku postępować zgodnie z wytycznymi art. 92a, c, d, f, i, j, k, l, p ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
    z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.),
  3. program socjoterapeutyczny/profilaktyczny realizować mogą osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych/profilaktycznych,
  4. rekomenduje się, aby rekrutacja uczestników odbywała się we współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, stowarzyszeniami abstynenckimi, placówkami wsparcia dziennego oraz pedagogami i psychologami szkolnymi,
  5. wymagane jest aby Oferent w trakcie realizacji zadania realizował zajęcia profilaktyczne lub socjoterapeutyczne, przy czym zajęcia socjoterapeutyczne mogą być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie całorocznej pracy z dziećmi w placówce wsparcia dziennego realizującej program socjoterapeutyczny.
  6. program zajęć profilaktycznych lub socjoterapeutycznych planowany do realizacji należy opisać w treści składanej oferty
Reklama