Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Wsparcie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego - II nabór

Reklama
Nabór od 06.03.2019 do 19.03.2019 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Łączny budżet 152,841 tys. PLN
Do 99% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił II nabór w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2019 r.

Celem konkursu ofert jest wyłonienie i wsparcie działań podejmowanych na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Dolnym Śląsku wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie następujących zadań:

Zadanie 1. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i edukacji obywatelskiej – przedsięwzięcia i wydarzenia związane z podnoszeniem wiedzy oraz aktywnością wbudowaniu społeczeństwa obywatelskiego, włączeniem społeczno-obywatelskim różnych grup społecznych, w tym niepełnosprawnych/wykluczonych, integracją oraz wyrównywaniem szans różnych środowisk i grup społecznych,w tym m.in. konferencje, konkursy, szkolenia, warsztaty, kampanie społeczne itp.

Zadanie 2. Rozwój wolontariatu na Dolnym Śląsku – przedsięwzięcia i wydarzenia, kampanie społecznościowe, akcje i działania promujące oraz wspierające wolontariat w różnych obszarach życia społecznego,umożliwiające wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz podnoszące kompetencje wolontariuszy.

Wysokość środków finansowych pozostałych po rozstrzygnięciu I naboru wynosi 152 841,91 zł.

Oferty w II naborze można składać do dnia 19 marca br. osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Kancelaria Ogólna
ul. Walońska 3–5, parter
50-413 Wrocław

Uwaga! Oferty należy składać na "starych" wzorach ofert, które obowiązywały przed marcem br.

Reklama