Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wsparcie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego - II nabór

Reklama
Nabór od 06.03.2019 do 19.03.2019 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Łączny budżet 152,841 tys. PLN
Do 99% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił II nabór w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2019 r.

Celem konkursu ofert jest wyłonienie i wsparcie działań podejmowanych na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Dolnym Śląsku wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie następujących zadań:

Zadanie 1. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i edukacji obywatelskiej – przedsięwzięcia i wydarzenia związane z podnoszeniem wiedzy oraz aktywnością wbudowaniu społeczeństwa obywatelskiego, włączeniem społeczno-obywatelskim różnych grup społecznych, w tym niepełnosprawnych/wykluczonych, integracją oraz wyrównywaniem szans różnych środowisk i grup społecznych,w tym m.in. konferencje, konkursy, szkolenia, warsztaty, kampanie społeczne itp.

Zadanie 2. Rozwój wolontariatu na Dolnym Śląsku – przedsięwzięcia i wydarzenia, kampanie społecznościowe, akcje i działania promujące oraz wspierające wolontariat w różnych obszarach życia społecznego,umożliwiające wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz podnoszące kompetencje wolontariuszy.

Wysokość środków finansowych pozostałych po rozstrzygnięciu I naboru wynosi 152 841,91 zł.

Oferty w II naborze można składać do dnia 19 marca br. osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Kancelaria Ogólna
ul. Walońska 3–5, parter
50-413 Wrocław

Uwaga! Oferty należy składać na "starych" wzorach ofert, które obowiązywały przed marcem br.

Reklama