Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Reklama
Nabór od 06.03.2019 do 22.03.2019 23:59
Fundacja RC
adres e-mail: gfs@fundacjarc.org.pl telefon kontaktowy: 504 871 495
Łączny budżet 120 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 500 do 5 tys. PLN
4 marca wystartowała II edycja Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego. Wraz z Gdańskim Funduszem Młodzieżowym oraz Gdańskim Funduszem Senioralnym mają za zadanie pobudzać aktywność społeczną Gdańszczanek i Gdańszczan. Celem Funduszu jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców Miasta w inicjatywy podejmowane na rzecz szeroko pojętego dobra wspólnego, dziejącego się w konkretnych dzielnicach naszego Miasta.

Gdański Fundusz Sąsiedzki jest zadaniem dofinansowanym ze środków Urzędu Miasta Gdańska. Jego celem jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców Gdańska w inicjatywy podejmowane na rzecz szeroko pojętego dobra wspólnego, także w wymiarze dzielnicowym.

W ramach konkursu można ubiegać się o mini-grant do 500 zł na działania realizowane przez grupę nieformalną w ramach 3 typów działań (patrz poniżej). Grupa nieformalna to minimum 4 osoby (łącznie z wyłonionym spośród siebie liderem), zamieszkujące na terenie miasta Gdańska, chcące realizować wspólnie działania na rzecz społeczności lokalnej.

Działania w ramach niniejszego konkursu można realizować najdalej do 14 grudnia 2019 r. Dopuszcza się złożenie więcej niż 1 wniosku przez tę samą grupę w kolejnej turze naboru w danym roku, pod warunkiem rozliczenia poprzedniej dotacji GFS. O ilości dofinansowanych wniosków będzie każdorazowo decydowała komisja konkursowa, publikując każdorazowo wyniki naboru na stronie operatora ogłaszającego konkurs http://gfs.org.pl/.

Pierwszy nabór wniosków będzie trwał do 20 marca 2019 (minigranty) oraz do 22 marca (dla organizacji pozarządowych). Wnioski należy składać za pomocą aktualnego (na rok 2019) formularza wniosku dostępnego na stronie operatora, w formie wydruku komputerowego, odręczna wersja nie będzie akceptowana. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE składają wnioski za pomocą plaformy witkac.pl.

W ramach konkursu GFS 2019 można ubiegać się o jeden z następujących rodzajów dofinansowania:

· mini-grant do 500 zł na działania dedykowane grupom nieformalnym (min 4 os. w tym lider grupy);

· grant do 5000 zł na działania adresowane wyłącznie do organizacji pozarządowych lub podmiotów wskazanych w paragrafie 3 ust. 3 Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Dofinansowanie służy wsparciu inicjatyw lokalnych w 3 obszarach tematycznych:

TYP 1. Inicjatywy wpisujące się w doroczne obchody Gdańskich Dni Sąsiadów (31.05 - 30.06.2019);

TYP 2. Organizacja wydarzeń/ akcji o charakterze integracyjnym ( poza obchodami Gdańskich Dni Sąsiadów);

TYP 3. Wspieranie inicjatyw prorodzinnych (np. kluby rodzica, kluby mam, akcje familijne);

Łączna pula przeznaczona na dofinansowanie inicjatyw w 2019r. w ramach Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego wynosi 120 000 zł, z czego wyodrębnia się:

a) 27 000 zł na realizację minigrantów; b) 93 000 na projekty do 5000 zł.

Zachęcamy do KONTAKTU z animatorką Funduszu: Ewą Zabłocką,

tel.: 504 871 495; e-mail: gfs@fundacjarc.org.pl

oraz

z biurem operatora Funduszu:

Regionalne Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych, Al. Grunwaldzka 5,

80-236 Gdańsk- Wrzeszcz,

tel. 58 344 40 39; e-mail: biuro@fundacjarc.org.pl

DOKUMENTACJA KONKURSOWA znajduje się na stronie dedykowanej Gdańskiemu Funduszowi Sąsiedzkiemu http://gfs.org.pl/dokumenty/

Źródło: Fundacja RC
Reklama