Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Dodatkowy nabór wniosków w Programie MSiT „Sport Wszystkich Dzieci”

Reklama
Nabór od 05.03.2019 do 15.03.2019 23:59
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Łączny budżet 6,3 mln PLN
Do 70% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Minister Sportu i Turystyki ogłosiło dodatkowy nabór wniosków w ramach Programu „Sport Wszystkich Dzieci”, zadania pn. „Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe”.

Głównymi celami Programu „Sport Wszystkich Dzieci” są:
1) Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
2) Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej.
3) Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia.
4) Dokonanie zmiany modelu zachowań społecznych wobec aktywności fizycznej.

Kwota do rozdysponowania w naborze: 6 300 000 zł.

Wnioski w ramach dodatkowego naboru należy składać do dnia 15 marca 2019 r.

Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż do dnia 29 marca 2019 r.

Reklama