Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Działania zmierzające do poprawy stanu zdrowia dzieci przedwcześnie urodzonych

Reklama
Nabór od 27.02.2019 do 20.03.2019 15:30
Urząd Miejski w Białymstoku - Departament Spraw Społecznych
Łączny budżet 20 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 10 tys. do 20 tys. PLN
Dzieci
Prezydent Miasta Białegostoku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia w 2019 r.

Rodzaj zadania:

Działania zmierzające do poprawy stanu zdrowia dzieci przedwcześnie urodzonych.

Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie powierzenia.

Warunki realizacji zadania:

  1. termin realizacji zadania: od 10.04.2019 r. do 31.12.2019 r.,
  2. miejsce realizacji zadania: teren miasta Białegostoku

Adresaci:

Rodzice dzieci przedwcześnie urodzonych, lekarze, personel medyczny i studenci UMB oraz mieszkańcy miasta

Forma realizacji zadania:

1. Organizacja konferencji dotyczącej dzieci przedwcześnie urodzonych skierowanych do różnych grup odbiorców (m.in.: lekarze, personel medyczny, wychowawcy żłobkowi, pedagodzy, nauczyciele, terapeuci, fizjoterapeuci, rodzice)

2. Organizacja festynu w trakcie którego odbędą się konsultacje ze specjalistami (logopeda, rehabilitant, neurologopedia, pedagog, psycholog, terapeuta integracji sensorycznej), nauka udzielania pierwszej pomocy dzieciom.

3. Warsztaty dla rodziców z zakresu rozwoju mowy, laktacji, karmienia, masażu Shantala, terapii ręki, adaptacji.

4. Organizacja wykładu dla rodziców na temat zaburzeń integracji sensorycznej.

5. Obchody „Dnia Wcześniaka”.

6. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu niezbędnego do ochrony życia i zdrowia dzieci przedwcześnie urodzonych.

7. przygotowanie i druk materiałów edukacyjnych związanych z opieką nad wcześniakami,

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w budżecie Miasta na rok 2019:

Na powierzenie realizacji zadania w 2019 roku w budżecie Miasta w dz. 851 rozdz. 85149 przeznacza się środki w ogólnej wysokości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Kwota ta może ulec zmianie gdy nastąpi zmiana budżetu Miasta w części przeznaczonej na realizację zadań z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu lub w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, lub złożone oferty nie uzyskają akceptacji komisji.

Reklama