Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Prowadzenie działań animacyjno-integracyjnych w Klubie Sąsiedzkim w Domu Wielopokoleniowym

Reklama
Nabór od 28.02.2019 do 29.03.2019 23:59
Urząd Miasta Łodzi - Biuro ds. Rewitalizacji
Łączny budżet 89 tys. PLN
Do 99% dofinansowania
Dotacje do 89 tys. PLN
Prezydent Miasta Łodzi ogłosiła otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych „Prowadzenie działań animacyjno-integracyjnych w Klubie Sąsiedzkim w Domu Wielopokoleniowym”.

Założeniem Domu Wielopokoleniowego jest aktywna współpraca mieszkańców Domu oraz najbliższego sąsiedztwa na rzecz pozostałych najemców i sąsiadów poprzez wspólne spotkania, świadczenie pomocy oraz wsparcia. Siedziba Klubu Sąsiedzkiego jest zlokalizowana w parterze kamienicy przy ul. Wólczańskiej 168. Realizator zadania (Operator Klubu Sąsiedzkiego) w ramach zadania powinien prowadzić tam działania animacyjne, które docelowo doprowadzą do rozwoju dialogu, integracji i aktywizacji nie tylko mieszkańców Domu Wielopokoleniowego, ale również nawiązania kontaktów i współpracy z najbliższym sąsiedztwem.

Celem Klubu Sąsiedzkiego jest m.in. integrowanie mieszkańców z miejscem ich zamieszkania, wspieranie lokalnych, oddolnych inicjatyw, promocję wolontariatu, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, tworzenie przyjaznej przestrzeni spotkań, otwartej na wielopokoleniową współpracę.

Więcej informacji na temat założeń modelu Domu Wielopokoleniowego oraz roli Operatora Klubu Sąsiedzkiego można przeczytać na stronie internetowej projektu pilotażowego rewitalizacji [http://centrumwiedzy.org/projekt-pilotazowy-ii/dzialania/dzialanie-2-dom-wielopokoleniowy/].

Reklama