Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Reklama
Nabór od 05.03.2019 do 25.03.2019 12:00
Urząd Miasta Puławy - Wydział Spraw Społecznych
Łączny budżet 8 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 8 tys. PLN
Prezydent Miasta Puławy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2019 roku.

Zlecenie powyższego zadania nastąpi w formie powierzenia realizacji tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego sfinansowanie.

Kwota sfinansowania - 8.000 zł.

Reklama