Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wspieranie rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywanie tradycji narodowej - II tura

Reklama
Nabór od 05.03.2019 do 10.05.2019 23:59
Urząd Miasta Torunia - Wydział Kultury
Łączny budżet 1,6 mln PLN
Do 65% dofinansowania
Dotacje do 1,6 mln PLN
Prezydent Miasta Torunia ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2019 roku w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrona jej dóbr oraz podtrzymywanie tradycji narodowej - II tura.

Zadania, o których mowa wyżej mogą być wykonane poprzez:

  1. otwarte, plenerowe imprezy kulturalne wzbogacające ofertę kulturalną dla mieszkańców i turystów w okresie od maja do września;
  2. projekty z zakresu edukacji kulturowej rozwijające świadome uczestnictwo w kulturze;
  3. projekty sprzyjające aktywizacji osób starszych w zakresie kultury;
  4. inicjatywy mające na celu upowszechnianie, promocję i popularyzację lokalnej twórczości i twórców;
  5. inicjatywy mające na celu promocję i upowszechnianie wiedzy na temat toruńskich zabytków.

Zadania może być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez organizację następujących niekomercyjnych przedsięwzięć:

  1. cykliczne festiwale, przeglądy, konkursy;
  2. pojedyncze wydarzenia kulturalne;
  3. konferencje, sesje i seminaria naukowe.

Na realizację zadania w roku 2019 planuje się przeznaczyć łączną kwotę w wysokości 1.600.000 zł.

Reklama