Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Rezydencje artystyczne w Łodzi

Reklama
Nabór od 04.03.2019 do 21.03.2019 15:00
Urząd Miasta Łodzi - Wydział Kultury
Łączny budżet 50 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 50 tys. PLN
Prezydenta Miasta Łodzi ogłosiła otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Celem zadania konkursowego jest realizacja programu rezydencyjnego artystów z poza Łodzi opartego na twórczej wymianie doświadczeń i idei, upowszechnianiu kultury i sztuki zgodnie z Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi (cel strategiczny: Talenty, cel operacyjny: Wsparcie uznanych twórców kultury).

Termin realizacji: 1 kwietnia – 20 grudnia 2019 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 50.000,00 zł.

Reklama