Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Przeprowadzenie pierwszej edycji Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin

Reklama
Nabór od 04.03.2019 do 21.03.2019 15:30
Gmina Lublin - Biuro Partycypacji Społecznej
Łączny budżet 120 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 120 tys. PLN
Młodzież
Prezydent Miasta Lublina ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez przeprowadzenie pierwszej edycji Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin (MBO).

Rodzaj zadania publicznego:

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez przeprowadzenie pierwszej edycji Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin (MBO).

Celem MBO jest wsparcie oddolnych działań dzieci i młodzieży Lublina, realizowanych na rzecz lokalnej społeczności o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, społecznym lub obywatelskim.

Organizacja realizując zadanie, powinna osiągnąć wpływ na szeroko rozumianą edukację wyżej określonej grupy w zakresie ich najbliższe otoczenie poprzez realizację wspólnych inicjatyw.

Do zadań organizacji pozarządowej należeć będą działania w zakresie:

  • szeroko rozumianej komunikacji idei MBO w porozumieniu z Młodzieżową Radą Miasta, Zespołem ds. Dzieci i Młodzieży oraz Pełnomocniczką Prezydenta Miasta Lublin ds. Dzieci i Młodzieży,
  • naboru grantów do wysokości przeznaczonych środków,
  • organizacji spotkań konsultacyjnych z wnioskodawcami, w zależności od potrzeb,
  • organizacji i obsługi posiedzeń Komisji oceniającej zgłoszone granty,
  • bieżącego wsparcia merytorycznego i organizacyjnego,
  • obsługi formalno-prawnej grantów,
  • rejestracji wniosków,
  • zawarcia Kontraktów z wnioskodawcami,
  • bieżącej kontroli i analizy realizowanych grantów,
  • rozliczenia formalno-prawnego wniosków.
Reklama