Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Przeprowadzenie pierwszej edycji Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin

Reklama
Nabór od 04.03.2019 do 21.03.2019 15:30
Gmina Lublin - Biuro Partycypacji Społecznej
Łączny budżet 120 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 120 tys. PLN
Młodzież
Prezydent Miasta Lublina ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez przeprowadzenie pierwszej edycji Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin (MBO).

Rodzaj zadania publicznego:

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez przeprowadzenie pierwszej edycji Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin (MBO).

Celem MBO jest wsparcie oddolnych działań dzieci i młodzieży Lublina, realizowanych na rzecz lokalnej społeczności o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, społecznym lub obywatelskim.

Organizacja realizując zadanie, powinna osiągnąć wpływ na szeroko rozumianą edukację wyżej określonej grupy w zakresie ich najbliższe otoczenie poprzez realizację wspólnych inicjatyw.

Do zadań organizacji pozarządowej należeć będą działania w zakresie:

  • szeroko rozumianej komunikacji idei MBO w porozumieniu z Młodzieżową Radą Miasta, Zespołem ds. Dzieci i Młodzieży oraz Pełnomocniczką Prezydenta Miasta Lublin ds. Dzieci i Młodzieży,
  • naboru grantów do wysokości przeznaczonych środków,
  • organizacji spotkań konsultacyjnych z wnioskodawcami, w zależności od potrzeb,
  • organizacji i obsługi posiedzeń Komisji oceniającej zgłoszone granty,
  • bieżącego wsparcia merytorycznego i organizacyjnego,
  • obsługi formalno-prawnej grantów,
  • rejestracji wniosków,
  • zawarcia Kontraktów z wnioskodawcami,
  • bieżącej kontroli i analizy realizowanych grantów,
  • rozliczenia formalno-prawnego wniosków.
Reklama