Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Podniesienie świadomego zaangażowania mieszkańców i mieszkanek Lublina w procesy partycypacyjne

Reklama
Nabór od 04.03.2019 do 21.03.2019 15:30
Gmina Lublin - Biuro Partycypacji Społecznej
Łączny budżet 50 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 50 tys. PLN
Prezydent Miasta Lublin ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: podniesienie świadomego zaangażowania mieszkańców i mieszkanek Lublina w procesy partycypacyjne w Mieście Lublin.

Rodzaj zadania publicznego:

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez przeprowadzenie następujących działań:

W ramach realizacji zadania publicznego oferent jest zobowiązany do przedstawienia oferty wsparcia procesu zgłaszania projektów i głosowania mieszkańców i mieszkanek Lublina w Budżecie Obywatelskim. Działanie może polegać w szczególności na:

1. Prowadzeniu i obsłudze 6 punktów do głosowania w terminie 23 września - 10 października 2018 r. w dzielnicach: Abramowice, Konstantynów, Hajdów-Zadębie, Sławinek, Węglin Południowy, Kośminek.

2. Przygotowaniu i przeprowadzeniu działań promocyjnych zachęcających mieszkanki i mieszkańców miasta do złożenia projektu oraz wzięcia udziału w głosowaniu, z uwzględnieniem takich narzędzi jak np.:

a) oznaczenie (np. kasetonami, flagami z logo BO) wszystkich 30 punktów do głosowania na terenie Miasta Lublin (30),

b) wykonanie, dystrybucja i napełnienie powietrzem balonów z logiem BO,
c) oznaczenie dróg dojścia do punktów do głosowania w sposób widoczny (np. szablonami na chodnikach),

d) druk i dystrybucja plakatów w miejscach atrakcyjnych komunikacyjnie na terenie całego miasta,

e) druk i dystrybucja materiałów potrzebnych do głosowania po wszystkich punktach do głosowania (karty do głosowania, materiały informacyjne) oraz dostarczenie ich do Biura Partycypacji Społecznej, najpóźniej 12 października 2019 r.

f) dżingiel zapraszający do głosowania i dystrybucja (np. radio, autobusy mpk),

g) nagranie spotu 20 sekund z działań promocyjnych z wykorzystaniem w kolejnych latach BO

h) działania promocyjne w internecie w mediach społecznościowych,

i) inne;

Wymienione w punkcie 2 przykłady są sugestiami i oferent może przedstawić własne propozycje działań.

3. Wszystkie materiały i działania powinny powstać w oparciu o dostarczony system identyfikacji wizualnej Budżetu Obywatelskiego Biura Partycypacji Społecznej UM Lublin, być realizowane w ścisłej współpracy z Biurem i każdorazowo uzyskać jego akceptację.

4. Modyfikacja CMS strony www.obywatelski.lublin.eu do potrzeb składania projektów i głosowania.

Reklama