Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa poprzez realizację Festiwalu Drwęcy w Toruniu

Reklama
Nabór od 04.03.2019 do 02.04.2019 23:59
Urząd Miasta Torunia - Wydział Promocji i Turystyki
Łączny budżet 45 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 1 do 45 tys. PLN
Prezydent Miasta Torunia ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w roku 2019 w trybie powierzenia wykonania zadania w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa poprzez realizację Festiwalu Drwęcy w Toruniu.

Powierzenie realizacji zadania gminy w roku 2019 w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa.

Rodzaj i formy realizacji zadania

 1. Zadanie polega na organizacji w terminie od 1 maja do 30 sierpnia 2019 r. w Toruniu wydarzenia turystycznego w formie 2-dniowego festiwalu (8-9 czerwca 2019 r.), zwanego dalej „Festiwalem”, uwzględniającego naturalne, kulturowe i turystyczne walory Drwęcy.
 2. Termin realizacji zadania może ulec zmianie ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne.
 3. W ramach realizacji Festiwalu ogłaszający wymaga przeprowadzenia niekomercyjnych przedsięwzięć w następującej formie:

DZIEŃ PIERWSZY

 • Organizacja spływu kajakowego z przewodnikami (3 grupy po 30 osób - max. 90 uczestników) trasa Lubicz- Kaszczorek;
 • Organizacja „Spływu na byle czym” na trasie „Punkt Postojowy dla kajakarzy Białe Góry” - Punkt Postojowy dla Kajakarzy Wygoda”dla max. 40 uczestników, w tym:
  • zapewnienie ratowników wodnych oraz kapoków dla wszystkich uczestników będących na wodzie,
  • ubezpieczenie imprezy,
  • obsługa konferansjera oraz oprawa muzyczna na starcie w Punkcie Postojowym dla Kajakarzy „Białe Góry”,
  • organizacja odcinka testowego dla zawodników,
  • ustalenie kryteriów wyboru zwycięzców oraz dokonanie otwartej rekrutacji komisji, która dokona oceny pojazdów uczestniczących w imprezie,
  • zapewnieniem nagród pieniężnych ( I miejsce 2000 zł, II miejsce 1000 zł, III miejsce 500 zł);
 • Występ teatru VASKA ze spektaklem „Z nurtem Wisły”;
 • Bezpłatny posiłek dla gości imprezy serwowany z min. 2 foodtracków – minimum 200 porcji wraz z udostępnieniem ław i stół dla min. 30 osób, wraz z zadaszeniem;
 • Zapewnienie min. 2 stoisk edukacyjnych przez min. 3 godz. na których prezentowane będą między innymi tradycje Kaszczorka;
 • Występ artystyczny min. jednego zespołu muzycznego z lokalnych instytucji kultury na scenie z zadaszeniem, trwający min. 3 godz.,
 • Zapewnienie opieki ratownika medycznego przez cały dzień;

DZIEŃ DRUGI

 • Organizacja nieodpłatnego Rajdu rowerowego wzdłuż Drwęcy wraz z przewodnikiem (w programie m.in. : Białe Góry, Kunort, niedokończony przekop Drwęcy, miejsce gdzie zostanie zbudowana Wieża Widokowa na skarpie Drwęcy, cegielnia w Antoniewie, okopy i rów przeciwczołgowy z czasów II Wojny Światowej);
 • Występ artystyczny min. jednego zespołu muzycznego z lokalnych instytucji kultury na scenie z zadaszeniem, trwający min. 3 godz.,
 • Nieodpłatne zwiedzanie Muzeum Etnograficznego – filia w Kaszczorku do 50 osób;

Ponadto:

 • Przygotowania i prowadzenia fanpage w mediach społecznościowych;
 • Posiadania ubezpieczenie OC dla imprez niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia;
 • Zapewnienie 3 przenośnych toalet w Punkcie Postojowym dla kajakarzy " Wygoda" przez cały dzień tj. 08.06.2019 r.;
 • Zapewnienie porządku i wywozu śmieci z "Punktu Postojowego dla kajakarzy Wygoda

4. Festiwal powinien mieć spójny, autorski charakter uwzględniający udział różnych grup mieszkańców oraz elementy edukacji dla dzieci i młodzieży.

5. Zadanie powinno mieć charakter otwarty i nieodpłatny dla uczestników.

6. Oferent wykonujący zadanie jest zobowiązany do promocji przedsięwzięcia (np. plakaty, zapowiedzi w mediach, promocja na stronie internetowej oferenta, w mediach społecznościowych).

7. W przypadku wyboru oferty, realizacja zadania nastąpi w trybie powierzenia wykonania zadania.

Reklama