Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - Wyjazdowe Lato 2019

Reklama
Nabór od 04.03.2019 do 22.03.2019 12:00
Urząd Miejski Wrocławia - Wydział Partycypacji Społecznej
Łączny budżet 448,9 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 448,9 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - Wyjazdowe Lato 2019.

Opis konkursu

Organizacja i przeprowadzenie w okresie ferii letnich (tj. 21.06.2019 r. – 01.09.2019 r.) wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, głównie ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym (tj. żyjących w trudnych warunkach materialnych i/lub z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym), mieszkających we Wrocławiu i/lub uczęszczających do wrocławskich przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół policealnych).

Wyklucza się dofinansowanie obozów specjalistycznych np. sportowych, artystycznych, rehabilitacyjnych.

Adresatami zadania mogą być jedynie dzieci i młodzież, urodzone w latach 2000 -2013, w wieku od 6 do 19 lat. W przypadku uczestnictwa w wypoczynku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej dopuszcza się rozszerzenie przedziału wiekowego do lat 26 (tj. urodzone do 1993 r.).

Pobyt uczestników w miejscu wypoczynku nie może być krótszy niż 7 noclegów i dłuższy niż 13 noclegów w jednym turnusie.

W jednym turnusie musi uczestniczyć minimum 25 dzieci i młodzieży. Wyjątek stanowią turnusy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, dla których minimalna liczba uczestników wynosi 15 osób.

W każdym turnusie muszą zostać przeprowadzone min. 1 zajęcia dotyczące profilaktyki antyalkoholowej i przeciwdziałania uzależnieniom (forma dowolna).

Organizowane turnusy muszą uwzględniać działania zapewniające dzieciom i młodzieży poprawę zdrowia i kondycji fizycznej.

Wyklucza się finansowanie jednego uczestnika wypoczynku w 100% ze środków pochodzących z dotacji Gminy Wrocław (tj. wymagany jest wkład finansowy).

Reklama