Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Aktywizacja Wyspy Słodowej 2019

Reklama
Nabór od 01.03.2019 do 22.03.2019 12:00
Urząd Miejski Wrocławia - Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
Łączny budżet 130 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 130 tys. PLN
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Aktywizacja Wyspy Słodowej 2019.

Zadanie polegać ma na:

  1. Organizacji kina plenerowego, w tym: przygotowaniu potrzebnego sprzętu: ekranu, rzutnika, podłączeniu głośników, przygotowaniu miejsc siedzących dla widowni i innych potrzebnych rzeczy; zapewnieniu każdorazowo innego filmu oraz wszelkich pozwoleń na jego emisję; dbaniu o sprzęt, złożeniu sprzętu po projekcji oraz zabezpieczeniu do następnej emisji filmu w okresie 1 czerwca – 31 sierpnia 2019 roku.
  2. Przygotowaniu weekendowych działań na Wyspie Słodowej wraz z zapleczem technicznym w okresie lipiec-sierpień, w tym:
  • prowadzeniu rodzinnych eventów artystycznych, sportowych i społecznych,
  • utrzymywanie bieżącego kontaktu z głównymi koordynatorami projektu Wyspa na Weekend z Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego (kontakt mailowy, telefoniczny, osobisty) oraz z Zarządem Zieleni Miejskiej w kontekście promocji działań oraz organizacji eventów,
  • prowadzenie dokumentacji fotograficznej i sporządzanie krótkich podsumowań każdego dnia realizacji eventu w celach promocyjno-informacyjnych,
  • uzyskanie odpowiednich pozwoleń do organizacji poszczególnych eventów,
  • zabezpieczenie techniczne eventów, w tym rozłożenie i złożenie potrzebnych do realizacji sprzętów własnych lub wypożyczonych przez WCRS oraz dbanie o przekazany sprzęt i bieżące informowanie koordynatorów projektu Wyspa na Weekend z WCRS-u o zniszczeniach, usterkach lub kradzieży ww. sprzętu,
  • obsługa sprzętu nagłośniowego, wypożyczanie sprzętu sportowego,
  • zabezpieczenie zaplecza gastronomicznego ww. eventów na Wyspie Słodowej w porozumieniu z koordynatorami projektu Wyspa na Weekend z Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.

Przygotowaniu miejsca przeprowadzenia działań oraz posprzątanie terenu po zorganizowanym evencie, skompletowaniu potrzebnego sprzętu, zapewnieniu obsługi w danym zakresie działań; dbaniu o sprzęt i złożeniu sprzętu w wyznaczonym miejscu po zakończeniu działań;

Reklama