Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Ratujemy archiwalia! Rusza kolejna edycja konkursu „Wspieranie działań archiwalnych”

Reklama
Nabór od 28.02.2019 do 28.03.2019 16:00
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Łączny budżet 900 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje od 3 tys. do 100 tys. PLN
Do 28 marca br. można składać oferty w ogłoszonym przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych konkursie „Wspieranie działań archiwalnych 2019”, mającym na celu ochronę bezcennych materiałów archiwalnych wchodzących w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego. Do rozdysponowania wśród wnioskodawców jest 900 tys. zł.

Celem organizowanego już po raz siódmy konkursu jest ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego znajdującego się w zasobach organizacji pozarządowych i innych upoważnionych w regulaminie konkursu podmiotów. Dofinansowanie otrzymują najlepsze projekty obejmujące działania związane z opracowaniem, udostępnianiem oraz zabezpieczaniem archiwaliów z zasobu oferenta.

- Projekty realizowane dzięki wsparciu z konkursu przyczyniają się do zabezpieczenia bezcennych materiałów o znacznej wartości historycznej, materiałów często do tej pory nigdzie nie udostępnianych, lub niedawno odkrytych – mówi dr Paweł Pietrzyk Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych. – Nasi beneficjenci przechowują w swoich zasobach prawdziwe skarby stanowiące kopalnię wiedzy dla badaczy i historyków. Poddane właściwemu opracowaniu i zabezpieczeniu mogą zostać włączone do obiegu naukowego i udostępnione szerokiemu gronu odbiorców.

Od 2016 r. dotacje na ratowanie bezcennych zasobów archiwalnych otrzymało blisko 80 beneficjentów. W ubiegłych edycjach, wśród poddanych opracowaniu, konserwacji i zabezpieczaniu archiwaliów, znalazły się m.in. rękopisy, księgi, pergaminy, fotografie, mapy, nagrania dźwiękowe, materiały ze spuścizn ludzi kultury i nauki. Łączna wysokość przekazanych do tej pory środków wynosi ponad 3 mln zł.

Wśród laureatów konkursu z lat ubiegłych znaleźli się m.in.:

  1. Konwenty Bonifratrów w Cieszynie, Prudniku i Zebrzydowicach, gdzie kompleksowej konserwacji poddano 9 wyjątkowych rękopisów oprawnych pochodzących z XVII, XVIII i XIX wieku. Z efektami prac można zapoznać się na stronie NDAP:

  2. Archiwum Jezuitów w Kłodzku, gdzie zinwentaryzowano zbiór dokumentów datowanych od XIII w. i poddano konserwacji 33 średniowieczne pergaminy. Więcej

  3. Fundacja Ośrodka Karta, gdzie opracowano m.in. spuściznę Stanisława Cata-Mackiewicza oraz 32 prywatne kolekcje fotograficzne. Szczegółowe informacje

  4. Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, gdzie kolejny etap konserwacji przeszły średniowieczne archiwalia kościelne odnalezione 3 lata temu w archikatedrze gnieźnieńskiej. Więcej o efektach prac

  5. Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, gdzie opracowano i udostępniono drugą część spuścizny profesora Władysława Mieczysława Kozłowskiego. Szczegółowe informacje

Konkurs organizowany jest dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Termin składania wniosków upływa 28 marca 2018 r. o godz. 16.00.

Szczegółowe informacje nt. konkursu, jego regulamin oraz wzór oferty dostępne są na stronie internetowej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

Reklama