Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Utworzenie i prowadzenie Centrów Aktywności Obywatelskiej

Reklama
Nabór od 28.02.2019 do 25.03.2019 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Łączny budżet 190 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 38 tys. PLN
Młodzież, Seniorzy, Dorośli, Dzieci
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dotyczących utworzenia i prowadzenia Centrów Aktywności Obywatelskiej w 2019 r.

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty do 25 marca 2019 r., na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Kancelaria Ogólna
ul. Walońska 3-5, parter
50-413 Wrocław
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30
z dopiskiem na kopercie "Konkurs - Centra Aktywności Obywatelskiej"
Decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej konkursu.

Reklama