Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej - II nabór

Reklama
Nabór od 26.02.2019 do 15.03.2019 15:00
Urząd Miejski w Mielnie - Referat Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
Lidia Sztyma l.sztyma@gmina.mielno.pl (094) 345 98 61 Referat Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Inspektor ds. organizacji pozarządowych
Łączny budżet 46,4 tys. PLN
Do 86% dofinansowania
Dotacje do 46,4 tys. PLN
Burmistrz Mielna ogłosiła otwarty konkurs ofert nr 6/2019 na wspieranie w 2019 r. realizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty zadań publicznych w zakresie priorytetu związanego ze wspieraniem i upowszechnieniem kultury fizycznej - II nabór.

Opis zadania:

  • szkolenie i udział w rozgrywkach sportowych mające na celu osiąganie wyników sportowych na wszelkich poziomach rozgrywek,

  • organizowanie turniejów i imprez sportowych na terenie gminy Mielno,

  • upowszechnienie innych form aktywności fizycznej skierowanej na poprawę kondycji fizycznej mieszkańców gminy Mielno.

Adresaci:mieszkańcy gminy Mielno.

Reklama