Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

PROO 2019: kolejne konkursy! Termin złożenia wniosku mija 26 marca 2019 r

Reklama
Nabór od 22.02.2019 do 26.03.2019 12:00
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Łączny budżet 12,8 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 20 tys. do 300 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego uruchomił kolejne konkursy w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO! Tym razem o dotacje będą mogły ubiegać się lokalne organizacje strażnicze, media obywatelskie oraz think tanki obywatelskie.

22 lutego, o godzinie 12:00, rozpoczął nabór wniosków w ramach Priorytetu 3. Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich oraz Priorytetu 4. Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich programu PROO. Zapraszamy do udziału w konkursach!

Organizacje mogą uzyskać wsparcie na realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne, a także wspieranie rozwoju porozumień/platform współpracy.

Najważniejsze informacje:

  • termin składania wniosków upływa 26 marca 2019 r. o godz. 12.00,
  • wnioski należy składać przez System Obsługi Dotacji,
  • zadania mogą być realizowane od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.,
  • dotacje dla zadań dotyczących Priorytetu 3 wynoszą od 20 000 zł do 200 000 zł,
  • w przypadku Priorytetu 4 można ubiegać się maksymalnie o 300 000 zł,
  • brak wymogu wkładu własnego.

Więcej szczegółów:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

  • mail: proo@niw.gov.pl
  • telefon: 885-221-531 (w godzinach 10.00 – 15.00)
Reklama