Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w latach 2019-2020 - Festiwale

Reklama
Nabór od 22.02.2019 do 13.03.2019 15:30
Urząd Miasta Opola
Łączny budżet 900 tys. PLN
Od 70% do 85% dofinansowania
Dotacje od 50 tys. do 150 tys. PLN
Prezydent Miasta Opola ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w latach 2019-2020.
  1. Nazwa zadania publicznego: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

  2. Cel: Wzbogacenie oferty kulturalnej - FESTIWALE.

  3. Działania:

1. Festiwal filmowy,

2. Festiwal Piosenki Autorskiej,

  1. Festiwal Fotografii,
  2. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny.

4. Beneficjenci:

· Mieszkańcy Opola.

Oferty należy składać wraz z kompletem załączników za pośrednictwem Generatora na stronie www.engo.org.pl – pod nazwą właściwego konkursu

Termin zbioru ofert i składania potwierdzeń z Generatora ofert mija dnia 13 marca 2019 r. o godz. 15:30.

W przypadku trudności z wprowadzeniem ofert za pośrednictwem Generatora, proszę o kontakt z pracownikami Centrum Dialogu Obywatelskiego, codziennie w godzinach pracy urzędu.

Dodatkowo w dniu 28.02.2019 r. w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego, pełniony będzie dyżur konsultacyjny w godzinach 7:30 – 17:30.

Reklama