Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Reklama
Nabór od 22.02.2019 do 12.03.2019 15:30
Urząd Miasta Opola
Łączny budżet 85 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 2 tys. do 15 tys. PLN
Prezydent Miasta Opola ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych z zakresu  działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

1.    Nazwa zadania publicznego: Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

2.    Cel 1: Inicjowanie, rozwój i wzbogacanie form współpracy i wymiany zagranicznej, w tym przede wszystkim z miastami partnerskimi Opla oraz z udziałem możliwie jak najszerszych grup mieszkańców Miasta oraz inicjowanie, rozwój i wzbogacanie form współpracy i wymiany między opolskimi i zagranicznymi organizacjami, ze szczególnym uwzględnieniem miast partnerskich Opola. 

3.    Działania:

a)    organizacja VI Międzynarodowego Pleneru Malarskiego – Opole 2019 (powierzenie),

b)   organizacja udziału grup mieszkańców Opola w projektach zagranicznych, w tym przede wszystkim w projektach organizowanych w miastach partnerskich lub z udziałem miast partnerskich Opola (wsparcie),

c)    organizacja w Mieście projektów z udziałem grup mieszkańców Opola oraz grup zagranicznych, w tym przede wszystkim z miast partnerskich (wsparcie).

4.    Beneficjenci: mieszkańcy miasta Opola i miast partnerskich, koła, stowarzyszenia.

Oferty należy składać wraz z kompletem załączników za pośrednictwem Generatora na stronie www.engo.org.pl – pod nazwą właściwego konkursu

Termin zbioru ofert i składania potwierdzeń z Generatora ofert mija dnia 12 marca 2019 r. o godz. 15.30.

W przypadku trudności z wprowadzeniem ofert za pośrednictwem Generatora, proszę o kontakt z pracownikami Centrum Dialogu Obywatelskiego, codziennie w godzinach pracy urzędu.

Dodatkowo w dniu 28.02.2019 r. w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego, pełniony będzie dyżur konsultacyjny w godzinach 7.30 – 17.30.

Reklama