Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Reklama
Nabór od 22.02.2019 do 12.03.2019 15:30
Urząd Miasta Opola
Łączny budżet 85 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 2 tys. do 15 tys. PLN
Prezydent Miasta Opola ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych z zakresu  działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
  1. Nazwa zadania publicznego: Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

  2. Cel 1: Inicjowanie, rozwój i wzbogacanie form współpracy i wymiany zagranicznej, w tym przede wszystkim z miastami partnerskimi Opla oraz z udziałem możliwie jak najszerszych grup mieszkańców Miasta oraz inicjowanie, rozwój i wzbogacanie form współpracy i wymiany między opolskimi i zagranicznymi organizacjami, ze szczególnym uwzględnieniem miast partnerskich Opola.

  3. Działania:

a) organizacja VI Międzynarodowego Pleneru Malarskiego – Opole 2019 (powierzenie),

b) organizacja udziału grup mieszkańców Opola w projektach zagranicznych, w tym przede wszystkim w projektach organizowanych w miastach partnerskich lub z udziałem miast partnerskich Opola (wsparcie),

c) organizacja w Mieście projektów z udziałem grup mieszkańców Opola oraz grup zagranicznych, w tym przede wszystkim z miast partnerskich (wsparcie).

  1. Beneficjenci: mieszkańcy miasta Opola i miast partnerskich, koła, stowarzyszenia.

Oferty należy składać wraz z kompletem załączników za pośrednictwem Generatora na stronie www.engo.org.pl – pod nazwą właściwego konkursu

Termin zbioru ofert i składania potwierdzeń z Generatora ofert mija dnia 12 marca 2019 r. o godz. 15.30.

W przypadku trudności z wprowadzeniem ofert za pośrednictwem Generatora, proszę o kontakt z pracownikami Centrum Dialogu Obywatelskiego, codziennie w godzinach pracy urzędu.

Dodatkowo w dniu 28.02.2019 r. w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego, pełniony będzie dyżur konsultacyjny w godzinach 7.30 – 17.30.

Reklama