Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Promocja i organizacja wolontariatu

Reklama
Nabór od 21.02.2019 do 11.03.2019 15:00
Urząd Miasta Opola
Łączny budżet 45 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Opola ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2019 roku realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych z zakresu promocji i organizacji wolontariatu.
  1. Nazwa zadania publicznego: Organizacja i prowadzenie Opolskiego Centrum Wolontariatu.

  2. Cel: Profesjonalizacja Opolskiego Centrum Wolontariatu.

  3. Działania:

1) dyżur koordynatora wolontariatu.

2) stworzenie i prowadzenie miejskiego portalu wolontariatu.

3) kampania społeczna na temat wolontariatu.

4) szkolenia koordynatorów i wolontariuszy.

5) konferencje na temat wolontariatu.

6) organizacja spotkań z koordynatorami i wolontariuszami w szkołach.

7) organizacja Miejskich Dni Wolontariatu w czasie Pikniku Rodzinnego nad Odrą.

8) pośrednictwo i doradztwo w zakresie wolontariatu w mieście Opolu.

4. Beneficjenci:

1) mieszkańcy Opola

2) organizacje pozarządowe

3) koordynatorzy i wolontariusze

Oferty należy składać z załącznikami wyłącznie za pośrednictwem Generatora na stronie www.engo.org.pl.

Termin składania ofert i potwierdzeń z Generatora do dnia 11.03.2019 r. do godz. 15:00.

W przypadku trudności z wprowadzeniem ofert za pośrednictwem Generatora, proszę o kontakt z pracownikami Centrum Dialogu Obywatelskiego, codziennie w godzinach pracy urzędu.

Dodatkowo w dniu 07 marca 2019 r. w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego, pełniony będzie dyżur konsultacyjny w godzinach 7:30 – 17:30.

Reklama